Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samordnad vårdplanering i Link

Cosmic Link används av Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län som stöd för samordnad vårdplanering. Messenger används för övrig informationsöverföring mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård.

Aktuellt

Samordnad vårdplanering i Link

Manualer och instruktioner

Drift och utveckling

  • Förvaltningsorganisation
  • Användargrupp

Inloggning

Extern inloggning Cosmic Link (nytt fönster)

Felanmälan och teknisk support

Kontaktvägar för kommunal support

Kundservice IT-centrum

010-241 41 50

Användarfrågor, handhavande, regelverk och övrig support

Sjukvårdens IT-stöd
Folkhälsa och sjukvård

 

E-utbildning

Frågor och svar

  • Svar på vanliga frågor

Mer information

  • ROS

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan, uppgradering till Link2 (under produktion)

 

Uppdaterad: 2019-01-18
Helena Blom Håkansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion