Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samordnad vårdplanering i Link

plus.rjl.se är ersatt av folkhalsaochsjukvard.rjl.se  

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/administration/it-stod/

 

 

Uppdaterad: 2020-04-17
Helena Blom Håkansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion