Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Reservrutiner vid driftstopp

Om Cosmic inte fungerar

I händelse av driftstopp, planerat eller oplanerat, av Cosmic finns en läskopia tillgänglig.

Läskopian öppnas på samma sätt som Cosmic driftmiljö och heter Cosmic läskopia. Den är en exakt kopia av Cosmic driftmiljö men endast med läsfunktion. Man använder samma användar-ID och lösenord som till driftmiljön.

Om nätverket och datorn ej fungerar

Om nätverket har gått ned och man ej kan logga in i datorn finns ingen journalinformation via datorn att tillgå.

Genomgång av reservrutiner

 • Checklista för genomgång och träning ska tas fram och finnas inom varje verksamhet.
 • Regelbunden genomgång och träning av Reservrutiner ska utföras 1 gång/år.
 • Verksamhetschefen ansvarar.
 • Diskutera vad som behöver prioriteras på enheten vid aktuell händelse. Hur kan vi sänka ambitionsnivån?

För att använda Cosmic läskopia

Logga in i Läskopia av Cosmic för att ta del av patientinformation.

Läskopian uppdateras var 10:e minut och är en exakt kopia av den information som finns i Cosmic vid driftstopp (max 10 minuter kan saknas), och har sedan samma information under hela driftsavbrottet.

Från läskopian kan man skriva ut patientens läkemedelslista, den är då högst 10 minuter gammal vid den tidpunkten då systemet går ner (uppdateras sedan inte under driftsstoppet).

ROS fungerar via läskopian under driftstopp av Cosmic.

Dokumentation

Reservrutinen börjar gälla efter 2 timmars avbrott.

Reservrutinen innebär att den länsövergripande vårdplaneringsprocessen ska följas även om informationsöverföringen inte kan ske via Cosmic Link utan istället måste ske via fax. Använd mallen på nedan för faxmeddelanden.

 • För att få aktuellt faxnummer, ta telefonkontakt med de mottagare som ska ha meddelandet.

 • Under samtalet, lämna fullständiga personuppgifter på den person som faxmeddelandet gäller.

 • Ange personens födelseår samt initialer på faxblanketten.

 • Ange vad meddelandet gäller, t.ex. inskrivnings-/utskrivningsmeddelande eller kallelse till samordnad vårdplanering, och lämna aktuell information.

 • Så snart Cosmic Link åter är i funktion, dokumentera den faxade informationen i Link.

Faxmeddelandet kan användas för olika meddelandetyper, exempelvis:

 • Inskrivningsmeddelande
 • Kallelse till vårdplanering
 • Utskrivningsmeddelande

Om vårdplanering görs under driftstopp använd blanketten nedan. 

Messenger

Vid driftsstopp av Cosmic Messenger gäller tidigare lokala rutiner.

Blanketter

 

 

 

 

 

Mer information

 

Uppdaterad: 2017-10-17
Lotta Sjökvist, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion