Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Kommunikationsplan, Cosmic - uppgradering till LINK 2

Bakgrund (ur programdirektivet)

Vad är Cosmic Link?
Ett verktyg för samordnad vårdplanering.

Användare
Personal i Regionen och länets kommuner som gör samordnad vårdplanering.

Vad händer i höst?
Uppgradering från Cosmic LINK till Cosmic LINK 2.

Nuläge

En utveckling av LINK har pågått sedan hösten 2017, grundat på önskade förbättringsförslag samt behov som uppkommit med anledning av den förändrade betalningsansvarslagen som trädde i kraft januari 2018.

En referensgrupp med representanter från samtliga Cosmickunder har arbetat med att kravställa och bedöma lösningar och gemensamt enats om den nya versionen LINK 2.

Tidplan projektet

Risker och möjligheter

Kommunikationstrappan

Kommunikationstrappan

Risker

Inga uppenbara, användarna är kända, användarna kan verktyget som är lätt att använda och uppgraderingen kommer inte att göra det svårare, upparbetade kanaler finns för att kommunicera de förändringar som blir.

Målgrupper

 • Personal i Regionen och länets kommuner som gör samordnad vårdplanering.
 • Verksamhetschefer och första linjens chefer

Budskap

Vad behöver målgrupperna veta?

 • Att Cosmic LINK kommer att uppdateras till LINK 2
 • Att det kommer att bli informationstillfällen
 • Att de ska lära sig en ny rutin
 • Var de hittar manualer och rutinbeskrivningar
 • Var de kan vända sig med eventuella frågor.

Effektmål

Målgrupp 1

 • Kännedom om vad som händer - steg för steg. Känslan ska vara att projektet är transparent.

Målgrupp 2

 • Kännedom om vad som händer - steg för steg. Känslan ska vara att projketet är transparent.

Aktiviteter

 1. Nya manualer, Nya rutinbeskrivningar, Beskrivning av nya processer.
  Plats: Region Plus
  Ansvar: Helena Blom Håkansson, Lotta Sjökvist, Erica Kyhlberg

 2. Utbildningar ska planeras och genomföras.
  Ansvar: Helena Blom Håkansson och Lotta Sjökvist

  Inbjudan till aulavisning för LINK 2 läggs i Lärandekalendern. Det blir sammanlagt 24 tillfällen (Rose-Marie Vahlund)

  Länk till anmälningar i Lärandekalendern läggs på Region Plus samt mejlas ut via befintliga mejllistor, både till regionens och kommunernas personal.

  Nåt särskilt att tänka på för att alla ska kunna hitta utbildningarna via Cambios e-Learning, både våra anställda och kommunernas anställda?

  Hur taggar vi? Kan man lägga två taggar?

  Detaljer kring tider för utbildningar och möjlighet till anmälan kommer under senare delen av augusti. Ansvar: Helena Blom Håkansson och Lotta Sjökvist

Kanaler/Mötesplatser

 • Region plus (manualer, rutiner och processbeskrivningar)

 • Intranätet (projektsida öppen för regionen)

 • Verksamhetsområdenas funktionsbrevlådor och Bra Liv samt via Vårdval når man privata VC.

 • Tomas Tryggvesson, kommunal utveckling ansvarar för att informationen går vidare till rätt mottagare i respektive kommun.

 • Cosmic Nyhetsbrev, en gång i månaden. Till alla verksamhetschefer och första linjens chefer (även till kommunerna?)

 • Nyhetsflöde på Region Plus, om Cosmic LINK 2

Tidplan och ansvar planerade kommunikationsaktiviteter

 Grön prick Genomförd Gul prick Pågående Röd prick Inte påbörjad

Tid

Målgrupp

Aktivitet

Kanal

Ansvarig

Effektmål

Status

v 26   Första möte Vårdtjänster - Kommunikation       Grön prick

v 26

Alla användare

Cosmic Nyhetsbrev med information om datum för utbildningar - fredag 28/6.

Cosmic Nyhetsbrev

Britt Karlsson Användarna känner sig lugna och vet att de kommer att hinna utbilda sig Gul prick
sommaren Alla användare

Ros-Marie Vahlund lägger upp alla utbildningar i Lärandekalendern.

Lärandekalendern Ros-Marie Vahlund Möjlighet att anmäla sig Röd prick
v 31  

Helena Blom Håkansson och Helena Pellnor är tillbaka efter semester.

Avstämning

Möte     Röd prick
v 34-35 Alla användare Inbjudningar till utbildningar Mejl och Cosmic nyhetsflöde ? Anmälningar till höstens utbildningar Röd prick
             
             
             
             
             

 

Uppföljning och utvärdering

xx

Mer information

xx

Dokumentation

xx

Projektgrupp

xx

Uppdaterad: 2018-08-14
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion