Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Ansökan om förskrivarnr/webSesam/LMN

Innan du beställer ett förskrivarnummer eller inloggning i våra beställningsportaler är
det viktigt att du har din chefs godkännande.

Det är när du har ett ofta förekommande behov, i snitt en gång per vecka, att själv
använda våra beställningsportaler webSesam eller Sesam-LMN som du ska ha ett användarkonto.
Annars hänvisar vi till beställning via kundservicetelefonen.
Hjälpmedelscentralen äger rätten att stänga ned ett användarkonto som sällan brukas.

Förnamn och efternamn*

Profession/yrkestitel*

Arbetsplats*

Adress*

Postnummer*

Internt Telefonnummer*

E-postadress*

Kundnummer*

Leveransadress för turbilen

Särskilt boende (för inskrivning av patient)

Eventuellt buffertlager

Min chefs namn och e-post*

Förskrivarnummer (om du redan har ett)

Jag förskriver: (minst ett fält måste väljas)*
Mer sällan än 1g/v kommer att beställa per telefon till kundservice på HMC (tekniska hjälpmedel)
Endast beställarnummer (bocka också i vilket område som ska göras uttag på)
Hjälpmedel (webSesam)
Nutrition (Sesam-LMN)
Diabetes (Sesam-LMN)
Inkontinens (Sesam-LMN)
Stomi (Sesam-LMN)

Uppdaterad: 2019-05-31
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service