Region Jnkpings ln Kontakt och support
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Gamla registret

Observera att detta är en läskopia av gamla registret Senior alert. Man kan inte göra några registreringar här utan bara hitta läsfunktion för att t ex kunna följa sina resultat.

Logga in i gamla registret (läskopia) som rapportbeställare

Logga in i gamla registret (läskopia) med SITHs-kortinloggning

Uppdaterad: 2017-05-09
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion