Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

TrycksårKunskapsbank

Avsnittet handlar om att förebygga trycksår.

Att arbeta med trycksårsförebyggande åtgärder innebär att stödja personen i att själv göra det man kan och att ta tillvara på de äldres egna resurser och möjligheter. 

Ett trycksår kan utvecklas mycket snabbt, på bara några timmar och orsaka stort lidande.  Trycksår kan uppstå på alla delar av kroppen och det är inte ovanligt att en person har flera trycksår.

Faktorer som kan orsaka trycksår:

 • Tryck
 • Friktion
 • Skjuvning, skjuv uppstår när olika vävnadslager förskjuts i förhållande till varandra
 • Fukt
 • Temperaturhöjning

Det är viktigt att regelbundet inspektera huden för att snabbt kunna observera och sätta in förebyggande åtgärder.

Inspireras av hur du kan arbeta för att förebygga trycksår, Lätta på trycket, Örebro region (15:46 min)

Exempel på åtgärder hur trycksår kan förebyggas

Omgivningsanpassning och lägesändring

 • Hjälp att regelbundet ändra kroppsställning
 • 30o vinkelposition omväxlande höger och vänster sida i sängliggande. Stadga upp med kuddar
 • Höja huvudänden till 30 grader 
 • Placera kuddar mellan knäna och vid behov mellan och under fotknölarna
 • Upprätta ett vändschema och dokumentera lägesförändringarna
 • Tryckutjämning med specialmadrass och speciell sittdyna
 • Minska skjuveffekten. Var uppmärksam så personen inte glider ner i sängen om huvudändan är förhöjd eller kasar fram i stolen. Även viktigt att tänka på ryggstödets lutning, underlaget på sittdynan och klädersplaggets struktur

Det är viktigt att göra en bedömning av huden minst en gång per dag eller oftare vid behov.

Leta efter rodnader på kroppen, torr och irriterad hud och uppkomna tryckskador.

Hudvård

I en god daglig omvårdnad ingår hudvård. Skydda huden mot uttorkning och uppluckring på grund av fukt. Använd t ex rengöringskräm, fuktighetsbevarande hudkrämer och barriärkrämer.

Nutritionsbehandling

Personer med undernäring har ökad risk att utveckla trycksår. Näringstillståndet ska alltid bedömas. Se mer information om nutritionsbehandling under Undernäring.

Smärtlindring

Det är viktigt att vara uppmärksam på om personen upplever smärta eller sveda i huden, har personen ett trycksår bör bedömning av ev smärta göras regelbundet.

Reflektera och diskutera

Hur säkerställer du att lägesändringar utförs på ett korrekt sätt och tillräckligt ofta?

Vilka rutiner har ni för att bedömning av huden hos personer med risk för trycksår?

Lära mer om

Uppdaterad: 2020-05-04
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion