Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

UndernäringKunskapsbank

Avsnittet handlar om att förebygga undernäring.

Att arbeta med att förebygga undernäring innebär att stödja personen i att själv göra det man kan och att ta tillvara på de äldres egna resurser och möjligheter. 

Undernäring är ett allvarligt tillstånd som går att förebygga. Om man riskbedömer tidigt och ser en risk för undernäring kan man förhindra att undernäring uppstår.

Mat- och näringsproblem är vanliga bland äldre och undernäring kan ge stora konsekevenser:

 • Sämre immunförsvar
 • Ökad risk för sår och frakturer
 • Trötthet och nedstämdhet
 • Påverkan på muskler och inre organ. Detta kan inverka på personens förmåga att klara sitt dagliga liv.

Vår aptit påverkas av många faktorer. Bland annat av av syn- hörsel och och doftintryck men också av miljön och sammanhanget vi äter i. Dygnsrytmen och regelbundna måltider är också viktigt för att känna hunger.

Matvanor är individuellt och djupt rotat. Därför är det viktigt att ta reda på den äldres önskemål och matvanor och forma måltiden utifrån det. Små detaljer kan vara avgörande för aptiten

Inspireras av hur du kan arbeta med att förebygga undernäring, Pimpa måltiden, Örebro region (16:10 min)

Exempel på åtgärder hur undernäring kan förebyggas

Ätstödjande åtgärder

 • Att få välja mat och dryck, portionsstorlek och när jag ska äta är betydelsefullt.
 • Trivsam och trygg utan störande ljud
 • Belysning
 • Kontraster med färger vid dukning för att se maten bättre
 • Sittställning och matbord
 • Uppläggning av maten
 • Tillbehör till maten, till exempel lingonsylt eller gelé, ättiksgurka
 • Äthjälpmedel
 • Stöd vid måltiden

Nutritionsbehandling

Finns risk för att personen inte får i sig tillräckligt med mat är det viktigt att:

 • Måltiderna Grafisk illustration: Recept på smoothiesprids ut över dygnet, till exempel frukost, lunch och middag och två-tre mellanmål
 • Extra mellanmål
 • Nattfastan ska understiga 11 timmar. Nattfasta är den tid som går mellan det sista som äts eller dricks på kvällen och det första som äts eller dricks på morgonen nästa dag
 • Energirik dryck som mjölk, yoghurt eller välling är exempel på sent kvällsmål eller tidigt morgonmål
 • Energi- och proteintät mat

Exempel på energi- och proteinrika livsmedel är ägg, pålägg, mjölk, kött-och fiskrätter.

En smörgås med till exempel ägg och kaviar kan ge mer protein och energi än två smörgåsar med lite pålägg. Havregrynsgröt kokt på mjölk med en klick margarin blir också mer energi- och proteintät.

Läkemedelsgenomgång

Många läkemedel kan ge biverkningar som påverkar aptit och hur mycket man äter. Det är viktigt att uppmärksamma, reagera och signalera till ansvarig sjuksköterska om man upplever någon förändring hos personen, till exempel illamående, diarrée, förstoppning, muntorrhet eller trötthet.

En strukturerad genomgång ska göras minst en gång per år av de läkemedel som personen är ordinerad eller använder. Detta ska göras av ansvarig läkare tillsammans med sjuksköterska.

Viktkontroll

Att följa vikten är en enkel och bra metod för att utvärdera effekten av insatta åtgärder. Vägning bör ske regelbundet, helst samma tid, till exempel före frukost.

För personer med hemtjänst bör vägning erbjudas åtminstone var tredje månad.

Inom särkilt boende vägning varje månad och oftare vid behov.

Viktnedgång på ½ kg om året efter 70 år kan betraktas som normalt. Mer än 1 kg ofrivillig viktminskning under en relativ kort tid 1-3 månader och som inte beror på vätskedrivande medicinering måste ses om ett observandum.

Munvård

En försämrad munhälsa kan göra det svårare att äta. Det kan bero på till exempel muntorrhet, smärta i munnen, svårigheter att tugga.

Se mer information om munvårdsåtgärder under Munhälsa.

Inspireras av professor Lars Gahnberg och biträdande professor Elisabeth Rothenbergs samtal om mat och munhälsa  (6:42 min)

Inspireras av dietist Josephine Garpsäter om nutrition (27 min)

 

 

Reflektera och diskutera

 • Hur säkerställer du att nattfastan är under 11 timmar?
 • Hur arbetar du med att skapa en harmonisk och trivsam måltid utifrån vad som är viktigt för personen?
 • Vilka rutiner har ni för att tidigt upptäcka ofrivillig viktnedgång?

 

Lära mer om

Här kan du läsa mer om mat vid risk för undernäring.
Mat då aptiten sviktar, Region Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2021-03-11
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion