Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

FallKunskapsbank

Avsnittet handlar om fallförebyggande åtgärder.

Att arbeta med fallförebyggande åtgärder innebär att stödja personen i att själv göra det man kan och att ta tillvara på de äldres egna resurser och möjligheter. 

För äldre kan ett fall få stora konsekvenser.

  • Sjukhusvistelse 
  • Död
  • Självständighet och möjligheten till ett aktivt liv med god livskvalitet minskar
  • Inaktivitet p g a rädsla, kan ge minskad matlust och öka risken för ytterligare fall 
  • Minskade möjligheter till sociala kontakter

Inspireras av hur du kan arbeta med fallprevention, Örebro region, Balansera mera (12:47 min)

 

 

Muskelfunktions- och styrketräning

Regelbunden träning är viktig. Det är aldrig för sent att börja träna. Ibland behöver man hitta nya sätt att träna och ta tillvara alla möjligheter som ges i vardagen för att stimulera fysisk aktivitet.

Läkemedelsgenomgång

Ju fler läkemedel desto större är risken för fall.  Det är viktigt att uppmärksamma, reagera och signalera till ansvarig sjuksköterska om man upplever någon förändring hos personen, till exempel yrsel, förvirring eller sömnsvårigheter.

En  läkemdelsgenomgång ska göras minst en gång per år av de läkemedel som personen är ordinerad och använder. Detta ska göras av ansvarig läkare tillsammans med sjuksköterska och patient. Läs mer i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (kap 11)

Stöd vid förflyttning och personlig vård

Vanliga situationer där ett fall kan inträffa är vid på- och avklädning eller vid toalettbesök och vid förflyttning. Ett stöd i sådanda situationer kan minska risken för ett fall. Det är också ett tillfälle för träning, till exempel uppresning från liggande till sittande, förflyttning till toalett och/eller gå till matsalen. En träningssituation kan vara till exempel att resa sig tre gånger från stolen istället för en gång.

Skapa träningsmöjligheter i vardagen! Tänk på att förmågan att träna kan variera under dagen, anpassa!

Omgivningsanpassning

En ökad risk för att falla ställer högre krav på omgivningen. I hemmet kan enkla åtgärder avsevärt minska risken för fall.

Det är viktigt att uppmärksamma, reagera och signalera behov av hjälpmedel, till exempel gånghjälpmedel, anpassning vid säng eller toalett och behov av träning i att använda hjälpmedel.

Inspireras av Socialstyrelsens filmer Balansera mera, Om Mat och måltid, träning och balans, medicin (1:32 min)

Reflektera och diskutera

Hur kan du i ditt dagliga arbete stimulera till ökad fysisk aktivitet?

 

Lära mer om

Material att skriva ut från SKL

Uppdaterad: 2020-01-09
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion