Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

BlåsdysfunktionKunskapsbank

Avsnittet handlar om förebyggande åtgärder för blåsdysfunktion.

Att arbeta med att förebygga blåsdysfunktion innebär att stödja personen i att själv göra det man kan och att ta tillvara på de äldres egna resurser och möjligheter. 

Blåsdysfunktion innebär störningar eller rubbningar i urinblåsans funktion, t ex urinläckage, urinträngningar, tömningsproblem eller efterdropp. Blåsdysfunktion är ett folkhälsoproblem då 30-40% av alla över 65 år i Sverige har besvär. I många fall kan urininkontinens förebyggas och behandlas så att bot eller minskade läckage uppnås. I de fall där så inte är fallet kan hens livskvalitet förbättras genom ökad kunskap, träning och med individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel.

Basal utredning

Det är viktigt att alla med blåsdysfunktion blir erbjudna en basal utredning, oavsett ålder och kön, där det ingår att identifiera bakomliggande orsaker och utesluta medicinska skäl.  Det är därför viktigt att uppmärksamma, reagera och signalera till ansvarig sjuksköterska om personen uppger några problem eller att du upplever någon förändring hos personen.

Genomföra toalettassistans

Det kan handla om att påminna om, hjälpa personen till toaletten innan urinläckage uppstår. Använd ett toalettschema med regelbundna toalettbesök som anpassas utifrån personens behov.

Anpassning av miktionsvanor

Regelbundna toalettbesök är viktigt. Det kan vara bra att kissa två eller flera gånger inpå varandra med en lägesändring emellan. Kontrollera att personen har en bra sittställning, så att personen kan slappna av och tömma blåsan på ett bra sätt.

Avföringsregim

Fylld tarm kan påverka möjligheten att fylla och tömma blåsan. Problem med förstoppning kan leda till blåsdysfunktion. Ta reda på hur personen har det med magen. Rörelser och daglig motion är bra för magen.

Förflyttningshjälpmedel, Omgivningsanpassning, Anpassning kring av-påklädning

Kontakta arbetsterapeut/fysioterapeut vid behov av omgivningsanpassning eller hjälpmedel. Det kan finnas behov av anpassning för att personen ska klara sig självständigt eller att förflyttningen ska kunna utföras på ett säkert sätt. Klädsel bör anpassas efter personens rörelseförmåga så attt toalettbesöket kan genomföras så självständigt som möjligt.

Anpassning av personlig hygien

Underlivshygien är extra viktigt hos en person med urin-eller avföringsinkontinens, tarmbakterier är den vanligaste orsaken till nedre urinvägsinfektion. Vid stöd eller hjälp med underlivshygien måste  Basala hygienrutiner följas. Produkter som är uttorkande för underlivsslemhinnan ska undvikas.

Individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel vid blåsdysfunktion

Utprovning av inkontinenshjälpmedel vid urinläckage, tömningsproblem och efterdropp sker utifrån personens behov och är en viktig del för att undvika läckage och komplikationer av inkontinenshjälpmedel. Behovet av inkontinenshjälpmedel fastställs bl a genom en läckagemätning och som är en del i den Basala utredning. Valet av inkontinenshjälpmedel avgörs utifrån resultatet av läckagemätningen tillsammans med andra faktorer som den äldres funktionstillstånd, livsstil, hudhälsa, kroppsform och hur den enskilde upplever hjälpmedlet.

Inspelning från Senior alerts inspirationsdag (27:28 min)

 

Reflektera och diskutera

Hur arbetar vi med blåsdysfunktion hos oss?

Hur vet du att personen har rätt inkontinensskydd?

Får personen hjälp med toalett besök vid sina egna tider eller är det när ”vi” kan?

 

Lära mer om

Filmer om utredning och förebyggande åtgärder av blåsdysfunktion

Så här kan du använda de fem filmerna om blåsdysfunktion
Svarar på frågor som: Varför det är viktigt att göra basal utredning?
Varför i samarbete med Senior alert? 
En kort intervju med Anders Engelholm och Agneta Sandberg (video, 3 min)

1. Bakgrund Basal utredning enligt Nikola - Agneta Sandberg, uroterapeut, föreläser (3:25 min).

2. Anatomi och fysiologi Agneta Sandberg föreläser (9:15 min).

3. Patofysiologi Agneta Sandberg föreläser (16 min).

4. Patientfall "Gun, 87" Anders Engelholm samtalar med Agneta Sandberg (26 min).

5. Patientfall, "Kalle, 85" Anders Engelholm samtalar med Agneta Sandberg (19 min).

 

Lära mer om:

Uppdaterad: 2019-01-28
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion