Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

RehabiliteringKunskapsbank

Avsnittet handlar om rehabilitering, "insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån personens behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga".

Detta för att öka:

  • livskvalitet
  • självständighet
  • integritet

En funktion eller förmåga försvinner snabbt om den inte används. Det finns risk för att en person som drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning kan bli passiv och drabbas av depression. Varje dygn i sängen påverkar också kroppens funktioner negativt.

Ta tillvara personens egna resurser och stärk hens möjligheter till att vara aktiv i vardagen! Fråga alltid vad som är viktigt för personen och var lyhörd för vad personen klarar att faktiskt utföra själv. Använd de vardagliga aktiviteterna inom förflyttning, personlig vård och hushåll för träning. Det är viktigt att arbeta efter mål, både lång- och kortsiktiga. Ett långsiktigt mål kan t ex vara att kunna gå igen, ett kortsiktigt mål att kunna sätta sig upp på sängkanten.

Det kan handla om att:

  • stärka
  • uppmuntra
  • locka och
  • leda personen att återfå så mycket som möjligt av sin förmåga

Anpassa träningen efter personens behov och förutsättningar. Det kan t ex gå lättare att promenera några extra meter med rollator mitt på dagen än tidigt på morgonen. Det viktiga är att det lilla extra sker!

Det är viktigt att uppmärksamma, reagera på och signalera till ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut om man upplever att någon förmåga försämrats hos personen, till exempel om hen har fått svårare att resa sig upp, att förflytta sig, att klara sin personliga vård eller om man bedömer att det finns säkerhetsrisker i samband med ADL.

Reflektera och diskutera

  • Hur arbetar du med ett rehabiliterande förhållningssätt? På vilket sätt
  • Hur ser era rutiner ut för att uppmärksamma, reagera och signalera till ansvarig fysioterapeut alternativt arbetsterapeut om ni upplever någon försämrad förmåga alternativt säkerhetsrisk hos personen?

 

Uppdaterad: 2017-03-31
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion