Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

Ett gott åldrandeKunskapsbank

Avsnittet handlar om vad som är viktigt och hur man kan förbereda sig inför förändringar i samband med åldrandet.

Vara förberedd, kunna planera och styra hela livet

För att kunna fortsätta vara aktiv och delaktig när vi blir äldre behöver vi  förbereda oss på de förändringar som kanske kommer att ske.

Detta bidrar till ökad livskvalitet och hälsa:

 • acceptera åldrandet och att detta kan medföra förändringar
 • anpassa sig efter förmåga och förutsättningar
 • hitta nya former och intressen som kan ge tillfredsställelse
 • hitta nya värden och mål i livet för att kunna leva ett bra liv varje dag

Genom hela livet ändras behov och önskningar. Tillfredsställelse med livet och bibehållen hälsa anses hänga ihop med graden av aktivitet.

Åtta grundstenar för existentiell hälsa

Existentiell hälsa handlar om förhållningssätt till livet. Det skapas av egen livserfarenhet, genom arv eller kultur. Livet kan också tolkas utifrån mer heltäckande religiösa, ideologiska eller filosofiska system. Den existentiella hälsan påverkar hur du mår fysiskt, psykiskt och hur du har det socialt.

(källa:WHO)

1. Andlig kontakt: kontakt med något större som hjälper en att uppleva trygghet och tillförsikt.

2. Mening och syfte med livet: att det finns ett speciellt syfte med att just jag lever.

3. Upplevelse av förundran över tillvaron: att man kan känna inspiration och tacksamhet inför sin omgivning, till exempel naturen, konst och musik.

4. Helhet: att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är en enhet.

5. Andlig styrka: att hitta sätt att komma igenom det som är svårt och känna glädje i livet.

6. Harmoni och inre frid: att vara tillfreds med sig själv och känna ett lugn.

7. Hoppfullhet och optimism: att ha en framtidstro även när livet är svårt.

8. En personlig tro (behöver ej vara av religiös art) som ger en styrka i vardagen och hjälper en att njuta av livet.

För ett gott åldrande

Med ett aktivt liv och bibehållna sociala nätverk kan fler friska år läggas till livet vilket har betydelse för hälsa och livskvalitet.

Det är viktigt att hitta nya sociala sammanhang och andra sätt att umgås eller träffa nya människor.

Att hålla sig aktiv och engagerad kan ske genom att:

 • samtala med andra
 • läsa böcker
 • delta i olika sociala sammanhang

Teknik som smartphones, dator och tv kan vara hjälpmedel och bidra till ökad stimulans genom att där få möjlighet till information och kunskap.

Inspireras av Elsa Ask, en berättelse om ett aktivt liv (3:00 min)

Folkhälsoinstitutet lyfter fram viktiga områden för ett gott åldrande.

Social gemenskap och stöd

 • Socialt stöd och relationer med familj och vänner är betydelsefullt. Sociala nätverk bidrar till att stärka individens självbild och ökar känslan av tillhörighet och meningsfullhet.
 • Mötesplatser för att uppleva social gemenskap och knyta nya kontakter och kan inspirera till ökad fysisk aktivitet och goda matvanor.

Meningsfullhet

 • Att känna sig delaktig och behövd t ex att man klarar sig själv och har intressen och möjlighet att få nya intressen.
 • Vad som upplevs som meningsfullt är självklart individuellt, men ofta kan vardagsrutiner t ex handla, laga mat eller besöka vänner värderas högt.

Fysik aktivitet

 • Den största positiva effekten på människors hälsa är att vara fysiskt aktiv. Det ger förbättrad syreupptagningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre rörelsemönster och balans oavsett ålder.

Goda matvanor

 • Maten och trivsamma måltider har stor betydelse för hälsa och välbefinnande i alla åldrar. Att främja goda matvanor ger stora vinster för vårt välbefinnande.

Rätt läkemedel

Läkemedel kan även ge negativa effekter. Det är därför viktigt att regelbundet gå igenom sina läkemedel och att vara informerad om sina läkemedel.

Koll på läkemedel är ett samarbete mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre. Koll på läkemedel ger stöd och råd för en säker och väl fungerande läkemedelsanvändning.

Reflektera och diskutera

Utifrån ditt dagliga omvårdnadsarbete:

 • Hur kan du bidra till att den äldre känner att livet är meningsfullt?
 • Hur kan du bidra till att den äldre inte känner sig hjälplös?
 • Vad innebär det att vara delaktig?
 • Hur kan du vara ett stöd för den äldre för ett gott åldrande? Social gemenskap och stöd, goda matvanor, fysisk aktivitet och meningsfullhet.
 • Hur kan du vara ett stöd för den äldre i dennes existensiella hälsa?

 

Lära mer om

 

Uppdaterad: 2017-06-27
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion