Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Regional statistik

Folkhälsoenkät Ung

Folkhälsoenkät Ung belyser ungdomars hälsa, levnads- och drogvanor och genomförs vartannat år i årskurs nio och i år två på gymnasiet. materialet produceras av Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län.

Utveckling i Jönköpings län, Folkhälsoenkät Ung (pdf, nytt fönster)

Sexuellt överförda infektioner (STI)

Könssjukdomar är infektioner som sprids genom att ha sex. 1177 Vårdguiden ger information om olika könssjukdomar. Här visas statistik om klamydia i Region Jönköpings län.

Positiva klamydiafall 2016, Region Jönköpings län

Kontakt

Noomi Carlsson
Koordinator Barndialogen
Utredare, Barn och unga
036-32 40 92
noomi.carlsson@rjl.se

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion