Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Metoder och verktyg

MI - Samtalsstöd inom sexuell hälsa

Metodstödet vänder sig till dig som arbetar på en ungdomsmottagning, HIV/STI-mottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar, infektionskliniker och vårdcentraler. Metodstödet besår av en vägledande samtalsguide, tre spelfilmer samt utskrifterna och kodade samtal från filmerna. Utskrifterna exemplifierar hur man kan arbeta med kvalitetssäkring. Metodstödet riktar sig också till personal inom skola, fritid och socialtjänstens olika verksamhetsområden samt till dig som finns i en ideell organisation, eller på annat sätt arbetar med folkhälsofrågor.

Sex och samlevnadsundervisning i Jönköpings län

Region Jönköpings län har som mål att främja sexuell hälsa genom att minska sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. För att nå målet samverkar vi med länets skolor för att underlätta en god och jämlik sex- och samlevnadsundervisning i hela länet.

Särskilda insatser har riktats som stöd för sex- och samlevnadsundervisningen från förskoleklass till gymnasium.

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion