Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Om klinisk prövningsenhet

Klinisk prövningsenhet vid Futurum - akademin för hälsa och vård, är en del av Forum Sydost, en av sex regionala noder för samordning av kliniska studier Sverige, på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Kliniska studier vid medicinsk forskning

Sverige har sedan många år en stark ställning när det gäller kliniska studier och medicinsk forskning även om den internationella konkurrensen om studierna har ökat. Det har gjorts en rad utredningar om framtiden för kliniska studier i Sverige.

Arbete pågår lokalt och regionalt för att underlätta utförandet och säkra kvaliteten i den kliniska prövningsprocessen till exempel genom att centralisera vissa delar av processen såsom avtalsskrivning, kostnadsberäkning, fakturering och arkivering.

Ett nätverk av regionens forskningssjuksköterskor har även etablerats.

Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Utöver sex regionala noder består systemet av Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

Kliniska Studier/Vetenskapsrådet

Forum Sydost

Forum Sydost är regional nod för landstinget i Kalmar, region Jönköping och region Östergötland. Vi är en stödenhet för kliniska studier med uppdraget att stödja, stärka och underlätta genomförandet av kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen .

Forum Sydost
 

 

 

Kontakt

Yvonne Pantzar
072-562 63 43

Roger Söderlund
070-334 63 55

Uppdaterad: 2018-04-30
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion