Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Stödstrukturer – delprojekt inom ”Trygg och säker vård och omsorg”

I projektet Trygg och säker vård och omsorg pågår arbete med att förbättra och möjliggöra sammanhållen vård och omsorg i samverkan. Nya arbetssätt provas. När dessa ska bli vardag finns det behov av att se över och uppdatera befintliga avtal, tillämpningsanvisningar och överenskommelser. Resurseffektiva arbetssätt, med tydligt individfokus, som är förankrade och implementerade i organisationerna ska användas. Gemensamma arbetssätt och tolkningar i hela länet och lägger grunden för en jämlik väl fungerande samverkan.

Projektmål

  • Revidering av samverkansdokument och överenskommelser.
  • Information som stödjer och underlättar det dagliga arbetet ska finnas tillgänglig för medarbetare när den behövs.

Projektdokument

 

Projektgrupp

Marie Kemi
Jönköpings kommun

Doris Kjellström
Gislaveds kommun

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård
ulrika.stefansson@rjl.se

 

Uppdaterad: 2017-07-19
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion