Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Stödstrukturer - handlingsplan

Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig

När

Status

Kommentar

       

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 Genomförd

Genomförd

Pågående

Pågående

Inte påbörjad

Inte påbörjad

Uppdaterad: 2017-02-28
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion