Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Akutprocessen Barn i sorg

En förälders sjukdom eller död kan innebära en allvarlig risk för barnets hälsa nu och i framtiden. För att säkra barnets rätt till information, råd och stöd när en familjemedlem avlider och för att knyta an till fortsatt möjlighet till råd och stöd samverkar ambulanssjukvården, akutmottagningarna och primärvården med sjukhuskyrkan, räddningstjänsten och den medicinska delen av elevhälsan i skolan.

Ambulanssjukvården har huvudansvar för att uppmärksamma barn i sorg genom att utföra sina åtgärder enligt Checklista för uppföljning av barn i sorg.

Checklista för uppföljning av barn i sorg, ambulans (pdf, nytt fönster)

Riktlinje Barn i sorg (pdf, nytt fönster)

Checklistan förmedlas till aktuell vårdcentral som i sin tur kontaktar hemmet som drabbats av sorg. Vårdcentralen erbjuder sitt stöd och hjälp med diverse kontakter som har betydelse för barnets vardag. Hela flödet i processen beskrivs i processorienteringen för Akutprocessen - Barn i sorg.

Akutprocessen Barn i sorg - Processorientering (pdf, nytt fönster)

Arbetsrutin för primärvården Region Jönköpings län

Arbetet genomförs med stöd av Hälso- och sjukvårdslag 2017:30, 5 kap 7§ samt Lag 2017:810.

 

Uppdaterad: 2019-06-18
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion