Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Kontakt - Akutprocessen

Susanne Börsbo
Sjuksköterska ambulanssjukvård

Miriam Carlsson
Verksamhetschef Öxnehaga vårdcentral

Victoria Laag
Enhetschef, vård, BHV länet gemensamt

Monica Hellström
Specialistsjuksköterska ambulans

Ingela Hellqvist

Camilla Karlsson
Specialistsjuksköterska intensivvård

Thomas Karlsson
Specialistsjuksköterska anestesi

Lasse Larsmark
Sjukhuspräst

Veronica Ottosson
Folkhälsoutvecklare

Gunnel Petersson
Sjuksköterska akutklinik

Heléne Runbom
Ambulanssjukvårdare

Susanne Rydén
Undersköterska akutmottagning

Thomas Sjöberg
Sjukhuspräst

Per Sjönneby
Sjukhuspräst

Susanne Knutsson
Universitetslektor Hälsohögskolan Jönköping

Elizabeth Muhic
Utredare

Uppdaterad: 2019-08-21
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion