Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Kunskapsbanken - För ett bra liv varje dag

Kunskapsbank

 

 

Kunskapsbanken som riktar sig till dig som arbetar med omvårdnad och vill lära dig mer om förebyggande åtgärder i det dagliga vård- och omsorgsarbetet.
Kunskapsbank – För ett bra liv varje dag

En rekommendation är att du gått grundutbildningen i tre avsnitt innan du påbörjar arbetet i kunskapsbanken. Grundutbildningen behandlar vårdprevention och hur du använder enhetens resultat i förbättringsarbete. Du gör utbildningen via webben,
Webbutbildning Senior alert

 

Uppdaterad: 2017-04-27
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion