Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

CHANGE

CHANGE är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till länets kommuner och deras samverkansaktörer. Vårt övergripande mål är att Jönköpings län ska bidra till utvecklingen av ett samhälle som är inkluderande och fritt från diskriminering. Mångfald ses som en tillgång och förmågan hos nyanlända och utrikesfödda tas tillvara och stärks för ett ökat deltagande i samhällslivet och en snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Stärka kommunernas strategiska integrationsarbete

Genom att öka kunskapen, utveckla färdigheter och förändra förhållningssätt hos medarbetare som på olika sätt möter nyanlända och utrikesfödda, syftar projektet till att stärka kommunernas integrationsarbete och bidrag till målet om inkludering och mångfald.

Kompetenshöjning och lärande

Kompetenshöjningen är en del i att stärka kommunernas och samverkansaktörernas organisatoriska förmåga att arbeta mer strategiskt för ökad integration. Projektet stärker också förmågan genom forskning som bidrar till ett lärande kring vilka metoder som fungerar samt erfarenhetsutbyte och innovativa lösningar. Detta förväntas bidra till utveckling av de berörda verksamheterna. Ett ökat nätverkande i länet främjar möjligheter till samordning, vilket i sin tur stärker effektiviteten i kommunernas och samverkansaktörernas arbete.

Projektet pågår från september 2016 till och med augusti 2019 och finansieras av Europeiska socialfonden genom Svenska ESF-rådet.

EU-flaggan och Europeiska Socialfonden

Kontakt

Joel Malmvall
projektledare
070-253 00 38

Elena Rundqvist
ekonom/administratör
070-373 39 22

Britt-Marie Lindquist
projektsamordnare

070-289 37 52

Louise Holm
verksamhetsutvecklare, erkännande
076-128 78 49

Lagu Govender
processledare, erkännande
070-379 47 48

Rickard Ulmestig
vetenskaplig ledare, erkännande

Mer information

Genomförandeplan CHANGE (pdf, nytt fönster)

Utbildningar

Utbildningsinsatser inom ramen för CHANGE publiceras löpande i Lärandekalendern:

Lärandekalendern med kurser arrangerade av Kommunal utveckling (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-06-18
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling