Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Samverkan inom läkemedel

Som stöd till verksamheten i läkemedelsfrågor finns läkemedelskommittén samt område Läkemedelsförsörjning inom verksamhetsområde Verksamhetsstöd och service.
Samverkan mellan Region Jönköpings läns verksamhetsområden kring läkemedel sker i Läkemedelsrådet. Externt samverkan Region Jönköpings län i läkemedelsfrågor med länets tretton kommuner samt alla öppenvårdsapotek i länet

Apotek

Kommun

Läkemedelskommitté

Läkemedelsråd

Område läkemedelsförsörjning

Övriga mötesforum

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Carin Skarp
Områdeschef
010-242 34 90

Mer information

Snabbguide till läkemedelsområdet, SKL

Uppdaterad: 2018-11-15
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion