Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Polyfarmaci - handlingsplan

Andelen äldre patienter (> 75 år) med polyfarmaci (här 10 eller fler läkemedel) fortsätter att öka i länet. Det är framförallt läkemedel mot somatiska sjukdomar som har ökat i användning.

Polyfarmaci är associerat med sämre följsamhet till behandling, interaktioner, läkemedelshanteringsfel och ökad risk för biverkningar. Det är svårt att avgöra om de senaste årens utveckling har lett till att fler sjukhusinläggningar eller akuta läkarbesök. Men läkemedelsanvändningen hos äldre har blivit blivit mer komplex och blir svårare att följa upp och utvärdera över tid.

Det fortsatta arbetet för en bättre kvalitet och säkerhet i äldres läkemedelsanvändning handlar i huvudsak om att för varje patient göra en omsorgsfull avvägning mellan nytta och risk för olika behandlingar med i många fall rekommenderade läkemedel.

Läkemedelskommittén har 2016-05-24 faställt en handlingsplan för att minska polyfaramci:

Aktiviteter utifrån handlingsplan

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Uppföljning

Arbetet följs genom:
Läkemedelskommitténs förskrivningsmål

Referenser

Referenser Polyfarmaci

Uppdaterad: 2018-12-17
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion