Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Referenser Polyfarmaci

Multimedicinering kan medföra nackdelar för individen genom att risken för biverkningar och interaktioner ökar. Flera ogynnsamma effekter kan hänföras till multimedicinering. Komplexiteten i den praktiska hanteringen av många läkemedel blir större. Risken ökar för bristande följsamhet (compliance) och rena misstag vid intag av läkemedlen. Källa: Läkemedelsbehandling hos äldre, Läkemedelsboken (nytt fönster).

Evidence links polypharmacy to increased risk of adverse drug events, drug interactions, and poorer drug adherence, in addition to causing a greater economic burden, hospital admissions and even drug related deaths. Inappropriate polypharmacy is especially a problem in the elderly population, where age related physiological changes, a greater degree of frailty and multiple coexisting conditions all have been associated with an increased risk of adverse drug events.Cochrane database 2013: Medication review in hospitalised patients to reduce morbidity and mortality (nytt fönster).

Of the 50 studies identified, the majority that were rated good in terms of their adjustment for comorbidity demonstrated relationships between polypharmacy and a range of outcomes, including falls, fall outcomes, fall risk factors, adverse drug events, hospitalization, mortality, and measures of function and cognition. However, a number of these studies failed to demonstrate associations, as did a substantial proportion of studies rated fair or poor. Data are mixed regarding the relationship between polypharmacy, considered in terms of number of medications, and adverse outcomes in community-dwelling older persons. Because of the challenge of confounding, randomized controlled trials of medication discontinuation may provide more-definitive evidence regarding this relationship than observational studies can provide. Journal of the American Geriatrics Society 2014: Health outcomes associated with polypharmacy in community-dwelling older adults: a systematic review (nytt fönster).

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Mer information

Detta är en undersida till Polyfarmaci

Uppdaterad: 2017-06-20
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion