Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsförsörjning - sluten vård

Sjukhusapoteket expedierar och distribuerar läkemedel till sjukhusens kliniker, avdelningar och mottagningar, till kvinnohälsovårdens och barnhälsovårdens enheter samt till Medicinsk diagnostik.

Läkemedelsbeställning till Sjukhusapoteket

Läkemedelsbeställning görs av behörig beställare i Region Jönköpings läns beställningsportal Raindance.
Information och manualer för hur beställning och inleverans görs finns på Raindance informationssida (begränsad läsbehörighet).

Läkemedel som inte kan beställas via Raindance beställs via fax. Fax är också reservrutin om Raindance inte är tillgängligt.
Läkemedelsbeställning -fax (begränsad läsbehörighet)

Läkemedelskassetter till bärbara läkemedelpumpar beställs via fax:
Kassettbeställning - fax (begränsad läsbehörighet)

Sjukhusapoketet levererarar vissa läkemedel enligt regiongemensamt avtal med läkemedelsföretag, Avtalade läkemedel - upphandling (begränsad läsbehörighet)

Då en vara inte finns på lager kontaktas vårdenheten. Vissa läkemedel har försenad leverens pga restnotering från läkemedelsföretaget. För mer information kring aktuella restnoteringar, se Restnoterade läkemedel och avregisteringar (begränsad läsbehörighet)

Beställning av parenteral cytostatika

För beställning av parenteral cytostatika, se Tillverkning av extempore läkemedel

Retur av läkemedel

Läkemedel kan returneras till Sjukhusapoteket vid indragningar, reklamationer och i vissa fall vid felbeställningar. Vid en eventuell felbeställning, kontakta Sjukhusapoteket på 23480 innan retur sker.

Retur ska göras personligen eller i plomberad låda. Blankett för retur ska fyllas i och medfölja returen.

 

Läkemedelsservice

Läkemedelsservice är en modell för läkemedelsförsörjning som syftar till att säkerställa att läkemedel finns tillgängliga när sjukvården behöver dem. Tjänsten innebär att personal från sjukhusapoteket en gång per vecka inventerar enheternas läkemedelsförråd och beställer och levererar läkemedel enligt fastställd bassortimentslista. 
Med bassortiment menas ett sortiment av läkemedel som ska täcka enhetens största behov av läkemedel. Hänsyn tas till landstingets läkemedelsupphandling, vilka synonymer som har lägst pris samt vilka preparat som finns i mallarna i Cosmic läkemedelsmodul.

Gemensamt läkemedelsförråd

På sjukhusen i länet finns ett sjukhusgemensamt läkemedelsförråd för förvaring av lågfrekventa läkemedel som inte finns i någon enhets bassortiment. Sjuksköterskor har åtkomst till det gemensamma läkemedelsförrådet.

I Eksjö förvaras narkotikaklassade läkemedel i en läkemedelsautomat i det gemensamma läkemedelsförrådet.

Akutförråd

På länets tre sjukhus finns i det gemensamma läkemedelsförrådet ett akutförråd med läkemedel som kan behövas även när sjukhusapoteket är stängd.

På sjukhusen finns också förråd för läkemedel vid behov av antidoter och katastroflägen, se Antidoter och katastrofläkemedel (begränsad läsbehörighet)

Sökfunktion för läkemedel (SVEPA)

Genom IT-stödet SVEPA kan sjuksköterska se var läkemedel finns placerade på sjukhuset

Rutiner och riktlinjer

Information och blanketter till enhetens läkemedelsförråd

Ansvarig

Carin Skarp
Områdeschef
010-242 34 90
carin.skarp@rjl.se

Sofia Fritzon
Apotekare, kvalitetsansvarig
010-242 34 80
sofia.fritzon@rjl.se

Sjukhusapoteket

Kontakt och öppethållande (begränsad läsbehörighet)

Uppdaterad: 2018-11-07
Sofia Fritzon, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service