Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Tillverkning av extempore läkemedel

Beställning av cytostatika

Vid sjukhusapoteket i Jönköping finns en tillverkningsenhet där cytostatika inför cellgiftsbehandlingar iordningställs.

Ordination och beställning av parenterala cytostatika görs via IT-stödet Cytodose (begränsad läsbehörighet)

Beställning av övrig extempore

Extempore är specialtillverkade läkemedel som ger möjlighet att individanpassad behandling. De vanligaste anledningarna till att förskriva extemporeläkemedel är att:

  • Rätt styrka och/eller läkemedelsform saknas
  • Det inte finns något godkänt läkemedel/licenspreparat med den önskade substansen
  • Ett läkemedel har så kort hållbarhet att det måste färdigställas i anslutning till användning
  • Det godkända läkemedlet/licenspreparatet innehåller ett ämne som patienten är överkänslig för

Extempore (som inte är parenteral cytoststika) tillverkas av externa enheter som APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB) eller Apoteket AB. Vid beställning och frågor kring dessa läkemedel, kontakta Sjukhusapoteket.

Extempore läkemedel förskrivs på vanliga recept eller e-recept men kan även beställas via rekvisition.

Ansvarig

Carin Skarp
Områdeschef
010-242 34 90
carin.skarp@rjl.se

Ida Ekh
Apotekare, kvalitetsansvarig
010-242 34 51

Kontakt och öppethållande

Kontakt och öppethållande (begränsad läsbehörighet)

Uppdaterad: 2018-10-05
Ida Ekh, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service