Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Licenser och licenspreparat

Läkemedel som inte är godkända i Sverige får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket givit försäljningstillstånd. Sådant tillstånd kallas licens. En licens kan gälla för:

  • enskild patient
  • användning till en patientgrupp som behandlas vid en klinik eller likvärdig inrättning, så kallad generell licens.

I Region Jönköpings län finns övergripande information kring licenshantering, se Licensläkemedel, Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel (nytt fönster)

Information om licenspreparat

Information om licenspreparat (begränsad läsbehörighet)

Ansvarig

Sofia Fritzon
Apotekare
010-242 34 80

Kontakt

Sjukhusapoteken kontakt och öppethållande (begränsad läsbehörighet)

Apotek - kontaktuppgifter (begränsad läsbehörighet)

Mer information

Licenser, Läkemedelsverket (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-08-28
Sofia Fritzon, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service