Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Enteral läkemedelsadministering - läkemedel i sond

Om patienten har en sond eller PEG för försörjning kan läkemedel ibland behöva ges via sonden.

I samband med att patienten går över till att få läkemedel administerade via sond/PEG är det bra att genomföra en läkemedelsgenomgång. Ofta behövs en annan läkemedelsform för läkemedlet. Doseringen av läkemedel kan behöva justeras när man byter administreringsväg. Det kan också vara aktuellt att avsluta eller pausa läkemedelsbehandling med tveksam nytta för patienten, för att minska antal läkemedel som ska administreras via sond/PEG.  Läkaren gör lämpliga justeringar och dokumenterar i läkemedelslistan hur läkemedel ska administreras.

Förslag på text i läkemedelslista

Vilka volymer av vatten som ska användas vid spädning och administering beror på kroppsvolym, behov av vätskerestriktion samt sondens dimension och ska bedömas av läkare.

Flödesschema och checklista enteral läkemedelsadministering, Läkemedelsverket (nytt fönster)

Att tänka på vid iordningställande och administering

 • Använd alltid läkemedelsspruta avsedd för sond.
 • Spola sonden med vatten före och efter tillförsel.
 • Blanda inte flera läkemedel i samma spruta.
 • Spola sonden med vatten mellan varje läkemedel om flera olika läkemedel administreras efter varandra.

Att tänka på för olika beredningsformer

Flytande orala beredningar

 • Beredningar med hög viskositet (tjockflytande) kan behöva spädas.
 • Orala droppar går oftast bra att administrera direkt.
 • Beredningar med hög osmolalitet, t ex viss sondmat och sorbitolinnehållande läkemedel.

Tabletter och kapslar

 • Kontrollera alltid om tabletten kan krossas (krossa inte entero- eller depotberedningar).
 • Munsönderfallande tabletter kan ofta lösas i mycket små mängder vatten (5-10 ml).
 • Tabletter som löser sig snabbt och fullständigt i en liten volym (10-30ml) vatten kan lösas upp direkt sprutan för enteralt bruk.
 • Brustabletter löses upp enligt anvisning i FASS. För att minska obehag för patienten ska brustabletterna brusa klart före administrering i sond. Brustabletter måste iordningställas i ett öppet glas/mugg på grund av gasutveckling.
 • Tabletter som inte löser sig direkt behöver först krossas.  Finfördela tabletten i tablettkross, en tablett i taget. Mät upp vatten (10-30 ml) i engångsspruta för enteralt bruk och tillsätt den krossade tabletten.
 • Hårda kapslar ska kontrolleras så att kapseln får öppnas/delas. Vissa kapslar kan skruvas isär och innehållet kan tömmas ut och lösas upp i vatten. Depotgranulat från kapsel får inte krossas men kan slammas upp i vatten.
 • Information kring vilka tabletter och kapslar som kan delas, krossas, öppnas finns i förteckningen Sväljes hela, Apoteket AB (nytt fönster) och i Fass (nytt fönster) under rubriken delbarhetsinformation.

Oralt pulver och dosgranulat

 • Löses upp i vatten (30-50 ml) eller enligt anvisning i FASS före administrering.
 • Depotgranulat får inte krossas.

Problem vid iordningställande och administering

 • Förebygg slangocklusion genom att spola med vatten före och efter läkmedelsadministrering och ge ett läkemedel i taget.
 • Filmdragerade tabletter som krossats kan ge bitar av drageringen som kan orsaka stopp i sonden.
 • Skal från hårda kapslar som krossats kan orsaka stopp i sonden.
 • Undvik läkemedelsberedningar med lågt pH (lägre än 5) och oljebaserade flytande beredningar.
 • Om ocklusion uppstår, spola sonden ren med vatten så snart som möjligt. Om ocklusionen inte kan lösas krävs byte av sond.

Ansvarig

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Agneta Aasa
sjuksköterska, Kirurgkliniken

Framtagen 27 april 2017

Kontakt

Vid frågor kring läkemedel i sond, kontakta klinisk apotekare

Höglandssjukhuset: 010-243 50 48
Länssjukhuset Ryhov: 010-242 19 69
Värnamo sjukhus: 010-244 85 24

Mer information

Behandlingsrekommendationer Enteral läkemedelsadministering (Läkemedelsverket, nytt fönster)

Enteral läkemedelsadministering (Vårdhandboken)

Nutritionsbehandling vid undernäring och risk för undernäring

 

 

Uppdaterad: 2018-06-12
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service