Region Jnkpings ln Medborgarmedverkan
plus.rjl.semedborgarmedverkan

Föreläsare

Medborgarmedverkan - en mänsklig rättighet - Föreläsning

Anna Strandberg, Jenny Eriksson är människorättsvetarna och piloter i Mänskliga Rättigheter och driver MR-piloterna som är en kooperativ konsultverksamhet.

MR-piloterna utgår från Göteborg men arbetar med uppdrag från hela Sverige. I uppdragen kombinerar de akademisk fördjupning inom området mänskliga rättigheter på ett kreativt sätt med strategisk förståelse för projekt- och verksamhetsorganisation. Uppdragsgivare är bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL, avdelningen för ekonomi och styrning), VästraGötalandsregionen (Avdelningen Mänskliga rättigheter) och Uppsala universitet (Avdelningen för uppdragsutbildning).
 

Medskick för fortsatt arbete


Jesper Ekberg, Region Jönköpings län

Brukarstyrda brukarrevisioner - Seminarie 

Mats Wikhed, ordförande i länets Brukarråd för missbruk och psykisk ohälsa. Har  praktisk erfarenhet av att genomföra brukarstyrda brukarrevisioner med fokus på missbruk. 

Isabell Morentsson,  medlem i länets Brukarråd för missbruk och psykisk ohälsa. Har erfarenhet av att genomföra brukarstyrda brukarrevisioner med fokus psykisk ohälsa. 

Delaktighetsmodellen - Seminarie

Jonas Säleby, Nässjö
Laila Korsberg
Rosita Boman
Maria Wahlstedt, Gislaved

Evelina Lindblad, Gnosjö
Jan Björnell
Tommy Andersson, Jönköping
Mirco Bengs

Fokusgrupp - Seminarie

Hur använder man fokusgruppmetodik för att i samtalet mellan deltagarna få fram personernas upplevelser och erfarenheter av en företeelse?

Ann-Britt Karlsson, följeforskare med erfarenhet av arbete med personer i utsatta situationer
 

Gott exempel - medborgardialog fritid - Seminarie

Anna Gamlén, folkhälsovetare och fritidschef i  Gislaveds kommun. 

Involvera barn och unga vuxna - Seminarie

 

Tjänstedesign - Seminarie

Anna Fabisch, Qulturum

Agneta Levin, Qulturum

 

Uppdaterad: 2018-02-26
Marie Persson, Kundleverans, IT-centrum