Region Jnkpings ln Medborgarmedverkan
plus.rjl.semedborgarmedverkan

test av program

Tid Aktivitet
8.30 Kaffe och registrering
9.15 Välkommen och inledning
9.30 Länets strategi för en god och jämlik hälsa
9.40 Medborgarmedverkan - en Mänsklig Rättighet
  VALBARA WORKSHOP
10.30

F1
Gott exempel: Fritid

"Från diffust uppdrag till stort engagemang"
Genom en medborgardialog under parollen ”Sportdialog” fick invånare tycka till och lämna synpunkter kring en framtida bad- och sportanläggning i Gislaveds kommun.

Dialogen gav ett mycket stort gensvar. Möt Anna Gamlén, fritidschef i Gislaveds kommun som berättar om sina erfarenheter - från ett diffust uppdrag om att genomföra en medborgardialog till en succé med stort engagemang. 

F2

Fokusgrupp

F3

Tjänstedesign

Design för bättre anpassade välfärdstjänster

11.20

F4
Involvera barn
och unga vuxna

Ex 1) Vad är viktigt för dig?

Mellan 2014-2016 arbetade Jönköpings stadsbibliotek med att ta ett helhetsgrepp och göra nytt i biblioteksrummet. Målet var att skapa ett flexibelt och tillgängligt bibliotek där besökaren vill stanna länge.

Processen inleddes med ett stort arbete att lyssna in vad allmänheten tycker är viktigt på bibliotek idag. Rebecca Lidén, projektledare, och Carin Silvermyr, barnbibliotekarie, berättar hur de kom i kontakt med målgrupper, vilka metoder de använde och hur idéer och synpunkter sedan konkretiserades i det nya biblioteket.

Ex 2) Kommunutvecklare

F5
Brukarstyrda brukarrevisioner

Hur kan du arbeta med revisioner som utformas och genomförs av brukare eller närstående? Ta vara på brukarnas  egna erfarenheter! Under workshopen berättar vi om metoden och tar ett exempel från en genomförd revision och dess resultat.

 

F6
Delaktighets-modellen

"En väg mot egenmakt och ett meningsfullt liv"

Stärk personens engagemang och inflytande över sin vardagssituation och sin nära omgivning. Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog mellan personer där ena parten har mer inflytande än den andra.

Under workshopen berättar vi mer samt delger erfarenheter från delaktighetsslinga.

12.00 Lunch
12.45 Personer med egen erfarenhet
  VALBARA WORKSHOP
13.15

E1

Fokusgrupp

E2

Tjänstedesign

E3

Delaktighets-modellen

"En väg mot egenmakt och ett meningsfullt liv"

Stärk personens engagemang och inflytande över sin vardagssituation och sin nära omgivning. Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog mellan personer där ena parten har mer inflytande än den andra.

Under workshopen berättar vi mer samt delger erfarenheter från delaktighetsslinga.

14.00

E4

Brukarstyrda brukarrevisioner

Hur kan du arbeta med revisioner som utformas och genomförs av brukare eller närstående? Ta vara på brukarnas  egna erfarenheter! Under workshopen berättar vi om metoden och tar ett exempel från en genomförd revision och dess resultat.

E5

Gott exempel: Fritid

"Från diffust uppdrag till stort engagemang"
Genom en medborgardialog under parollen ”Sportdialog” fick invånare tycka till och lämna synpunkter kring en framtida bad- och sportanläggning i Gislaveds kommun.

Dialogen gav ett mycket stort gensvar. Möt Anna Gamlén, fritidschef i Gislaveds kommun som berättar om sina erfarenheter - från ett diffust uppdrag om att genomföra en medborgardialog till en succé med stort engagemang. 

E6

Involvera barn och unga vuxna

Ex 1) Vad är viktigt för dig?

Mellan 2014-2016 arbetade Jönköpings stadsbibliotek med att ta ett helhetsgrepp och göra nytt i biblioteksrummet. Målet var att skapa ett flexibelt och tillgängligt bibliotek där besökaren vill stanna länge.

Processen inleddes med ett stort arbete att lyssna in vad allmänheten tycker är viktigt på bibliotek idag. Rebecca Lidén, projektledare, och Carin Silvermyr, barnbibliotekarie, berättar hur de kom i kontakt med målgrupper, vilka metoder de använde och hur idéer och synpunkter sedan konkretiserades i det nya biblioteket.

Ex 2) Kommunutvecklare

14.40 Personer med egen erfarenhet
15.00 Avslutning med fika

Valbara workshop

Gott exempel - Fritid
"Från diffust uppdrag till stort engagemang"
Genom en medborgardialog under parollen ”Sportdialog” fick invånare tycka till och lämna synpunkter kring en framtida bad- och sportanläggning i Gislaveds kommun. Dialogen gav ett mycket stort gensvar. Möt Anna Gamlén, fritidschef i Gislaveds kommun som berättar om sina erfarenheter - från ett diffust uppdrag om att genomföra en medborgardialog till en succé med stort engagemang. 

 

Fokusgrupp

 

Tjänstedesign

Design för bättre anpassade välfärdstjänster

Brukarstyrda brukarrevision - en väg till ökat brukarinflytande

Brukarstyrd brukarrevision är en granskning av verksamheter som ger vård, stöd eller service till människor. Revisionen är utformad och genomförd av brukare eller närstående med egna erfarenheter av likartad verksamhet. Under workshopen berättar vi mer om metoden och tar ett exempel från en genomförd revision och dess resultat.

Delaktighetsmodellen

- En väg mot egenmakt och ett meningsfullt liv.

Syftet är att stärka personens engagemang och inflytande över sin vardagssituation och sin nära omgivning. Arbetssättet avser att underlätta en jämlik dialog mellan personer som delar ett vardagligt sammanhang men där ena parten har mer inflytande än den andra. Under workshopen berättar vi mer samt delger erfarenheter från delaktighetsslinga.

Involvera barn och unga vuxna
Ex 1) Vad är viktigt för dig?

Mellan 2014-2016 arbetade Jönköpings stadsbibliotek med att ta ett helhetsgrepp och göra nytt i biblioteksrummet. Målet var att skapa ett flexibelt och tillgängligt bibliotek där besökaren vill stanna länge. Processen inleddes med ett stort arbete att lyssna in vad allmänheten tycker är viktigt på bibliotek idag. Rebecca Lidén, projektledare, och Carin Silvermyr, barnbibliotekarie, berättar hur de kom i kontakt med målgrupper, vilka metoder de använde och hur idéer och synpunkter sedan konkretiserades i det nya biblioteket.

Ex 2) Kommunutvecklare

Världens bästa jobb!
Så beskriver ungdomarna själva uppdraget som kommunutvecklare. Kommunutvecklarkonceptet är ett sätt att arbeta tillsammans med unga som bygger på inkludering och inflytande hela vägen, från början till slut. Kommunutvecklare främjar barnets rättigheter och ungas inflytande, inom alla områden vi ansvarar för som offentlig verksamhet. Här får du lyssna på vad det innebär, vad ungdomarna själva tycker om uppdraget och hur du själv kan arbeta med kommunutvecklare i framtiden oavsett vilken verksamhet du arbetar inom eller ansvarar för.

Uppdaterad: 2017-06-19
Viktor Karlsson, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion