Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Kontaktuppgifter för samverkan och samordnad vårdplanering - prototyp

Telefonnummer, faxnummer och e-postadresser för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län. 
Patienter och närstående hänvisas till respektive vårdgivares kontaktcenter eller motsvarande.

Region Jönköpings län

Kommuner

Telefon- och faxnummer till hemsjukvård, biståndshandläggare, hemtjänst, särskilda boenden, socialtjänst och andra funktioner.

Fel uppgifter?

Använd formuläret för att meddela ändringar och eventuella felaktiga uppgifter:

Kommun:

Enhet/vårdcentral/klinik:

Funktion:

Rätt nummer ska vara:

UppgiftslämnareKontakt

Kommuner
Lisa Andersson

Vårdcentraler
Marita Sandqvist

Höglandssjukhuset
Annika Fransson

Länssjukhuset Ryhov
Anette Abrahamsson
anette.abrahamsson@rjl.se

Värnamo sjukhus
Dzenata Brandic
dzenata.barndic@rjl.se

Uppdaterad: 2018-01-25
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion