Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Länssjukhuset Ryhov - kontaktuppgifter för samverkan och samordnad vårdplanering

Telefonnummer för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län.
Patienter och närstående hänvisas till regionens kontaktcenter
010-421 00 00.

Akutkliniken

 

Akutmottagningen

010-242 26 53

Fax

010-242 26 62

Akutvårdsavdelningen

010-242 26 72

Fax

010-242 26 79

Barn- och ungdoms-
medicinska kliniken

 

Barn- och ungdomsmedicinska
vårdenheten, sektion 1

010-242 22 60

Fax

010-242 22 63

Barn- och ungdomsmedicinska
vårdenheten, sektion 2

010-242 22 70

Fax

010-242 22 73

Geriatriska kliniken

 

Dagrehabiliteringen/mottagningen

010-242 25 40

Fax

010-242 25 57

Geriatrisk avdelning GAVA

010-242 32 03

Fax

010-242 32 43

Hudkliniken

 

Hudbehandlingsenheten

010-242 21 50

Fax

 

Hudklinikens vårdenhet

010-242 21 27

Fax

010-242 21 12

Hudmottagningen

010-242 21 40

Fax

010 242 21 47

Infektionskliniken

 

Infektionsavdelning

010-242 21 25

Fax

010-242 21 34

Infektionsavdelning, sektion 3 010-242 21 21
010-242 21 22

Fax

010-242 21 20

Infektionsmottagningen

010-242 21 04

Fax

010-242 21 12

Kirurgkliniken

 

Bröstmottagningen

010-242 94 18

Fax

010-242 13 21
010-242 13 22

Endokrinologi

010-242 13 80

Fax

 

KBC

010-242 29 30

Fax

010-242 28 91

Kirurgavdelning A

010-242 13 70

Fax

010-242 13 73

Kirurgavdelning B

010-242 13 80

Fax

010-242 13 83

Kirurgmottagningen

010-242 13 04

Fax

010-242 13 21
010-242 13 22

Kärlkirurgi

010-242 13 80

Fax

 

Mag-/tarmenheten

010-242 13 71

Fax

 

Nedre gastroenterologi

010-242 13 91
010-242 13 92

Fax

 

Övre gastroenterologi

010-242 13 70
010-242 13 72

Fax

 

Kvinnokliniken

 

BB-sektionen

010-242 14 30

Fax

010-242 14 38

Förlossningsavdelningen

010-242 14 27

Fax

010-242 14 77

Gynekologiska sektionen

010 242 14 40

Fax

010-242 14 38

Mottagningen

010-242 14 12

Fax

010-242 14 02

Medicinkliniken

 

AK mottagningen

010-242 20 38

Fax

010-242 20 04

Diabetes- och endokrinmottagningen

010-242 20 45

Fax

010-242 20 55

Dialysenheten

010-242 21 95

Fax

010-242 21 94

Hematologmottagningen

010-242 19 45

Fax

010-242 21 58

Hjärtintensivvårdsavdelningen

010-242 19 59

Fax

 

Hjärtmottagningen

010-242 20 01

Fax

010-242 20 55

Lung- och allergimottagningen

010-242 21 60

Fax

010-242 21 58

Mag-/tarmmottagningen

010-242 19 95

Fax

010-242 20 55

Medicinsk vårdenhet A

010-242 20 70

Fax

010-242 20 75

Medicinsk vårdenhet B

010-242 20 80

Fax

010-242 20 85

Medicinsk vårdenhet C

010-242 20 90

Fax

010-242 20 95

Medicinsk vårdenhet E

010-242 19 50

Fax

010-242 19 55

Neurologmottagningen

010-242 20 20

Fax

010-242 21 88

Njurmottagningen

010-242 19 10

Fax

010-242 20 55

Reumatologmottagningen

010-242 20 64

Fax

 

Onkologkliniken

 

Onkologiska vårdenheten

010-242 29 25

Fax

010-242 29 02

Onkologmottagningen

010-242 29 00

Fax

010-242 29 16

Strålbehandling och sjukhusfysik

010-242 29 20

Fax

 

Ortopedkliniken

 

Ortopedisk vårdenhet A

010-242 20 57

Fax

010-242 20 54

Ortopedisk vårdenhet B

010-242 15 50
010-242 15 51

Fax

010-242 15 53

Ortopedmottagningen

010-242 15 20

Palliativa vårdenheter

 

Ekhagens gästhem, Jönköping

 

Telefon

036-10 72 50
0702-22 26 87

Fax

036-10 72 53

Palliativa vårdenheten
Länssjukhuset Ryhov

 

Telefon

010-242 59 80

Fax

010-242 32 43

Palliativt team
Jönköpings kommun

 

Telefon

036-10 72 91
0702-22 25 44
0702-22 26 87

Fax

036-10 72 53

Rehabiliteringscentrum

 

Telefon

010-242 18 50

Fax

036-32 32 08

Rehabiliterings-
medicinska kliniken

 

Telefon

010-242 26 24

Fax

010-242 26 22

Urologkliniken

 

Urologiska vårdenheten

010-242 25 30

Fax

010-242 17 59

Urologmottagningen

010-242 28 07

Fax

010-242 28 91

Ögonkliniken

 

Ögonmottagningen

010-242 16 03

Fax

010-242 16 17

Öron-, näs-
och halskliniken

 

Öron-, näs- och halsmottagningen

010-242 17 15

Fax

010-242 17 17

Uppdaterad: 2017-09-12
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion