Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Kontaktuppgifter för samordnad vårdplanering Barnhälsovården

Telefonnummer för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län.
Patienter och närstående hänvisas till regionens kontaktcenter
010-421 00 00.

Kontakt

Namn Efternamn
Arbetsplats
Mejl

Uppdaterad: 2017-09-13
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion