Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Utbildning

Vera - barn som far illa och orosanmälan

Med den här utbildningen vill vi ge dig som arbetar inom hälso- och sjukvården ökad medvetenhet om din skyldighet att anmäla till socialtjänsten när du misstänker eller vet att barn och unga far illa. Vi kommer att gå in på den lagstiftning som finns och det praktiska förfarandet vid en anmälan. Du kommer också att få möjlighet att själv fundera över och diskutera de utmaningar som kan uppstå när en anmälan behöver göras. Utbildningen kan bara genomföras av anställda i Region Jönköpings län.

  1. Starta Modul 1 Den här första modulen handlar om att introducera ämnet, lyfta frågor och sätta igång funderingar hos var och en. Den kan göras enskilt eller i grupp. Här får du bl.a. se filmen om Saga och Vera och ta del av tre fallbeskrivningar om barns utsatthet. (tid ca 25 min)
  2. Reflektera tillsammans (APT) Inom personalen diskuterar ni frågeställningar och funderingar gemensamt utifrån filmen, på en arbetsplatsträff eller liknande.
  3. Starta Modul 2 Den andra modulen handlar om att göra arbetet med anmälningar konkret i din yrkesvardag på arbetsplatsen. Kan göras enskilt eller i grupp. (tid ca 15 min)

Vår rutinbeskrivning samt orosanmälan för barn som far illa hittar du längst ner på Faktas webbsida:
Barn som far illa eller misstänks fara illa, Fakta

Barn som anhöriga - Våga fråga

Webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syftet är att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt 5 kap. 7 § i hälso- och sjukvårdslagen. Utbildningen ska även ge dig ökad kunskap om barns situation och behov i familjer som omfattas av bestämmelsen.  Den ger dig också ett stöd för att utveckla och förfina rutiner och arbetssätt på din arbetsplats. Efter fullföljd utbildning kan du skriva ut ett intyg över genomgången utbildning.

Du måste göra en personlig inloggning till utblidningen. Klicka på länken nedan:

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (nytt fönster)

Föra barn på tal

Föra barn på tal är en webbutbildning med länk till Region Skåne.

Föra barnen på tal, Region Skåne (nytt fönster) (OBS! Länken fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome)

Kontakt

Veronica Ottoson
Utredare
036-32 40 92
veronica.ottosson@rjl.se

 

Uppdaterad: 2019-08-21
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion