Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Barn och läkemedel

Godkända läkemedel som är utvärderade och anpassade till barn bör vara grunden i all läkemedelsbehandling. Inom barnsjukvården behöver man ibland använda läkemedel utanför godkänd indikation, eftersom det saknas kliniska studier på barn.

Olika stöd finns för att göra ordination och hantering av läkemedel till barn säkrare.

Kontakt

Charlotta Sjöberg
apotekare
010-242 34 51

Uppdaterad: 2018-05-24
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service