Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Nalledag

Det var AT-läkarna själva som tog initiativ till att vara nalledoktorer för en dag. Syftet var att avdramatisera barnens kontakter med hälso- och sjukvården. Ett annat syfte var att underlätta till exempel hälsokontroller och vaccinationer, och att underlätta samarbetet mellan barnen och sjukvårdens medarbetare när barnen behöver sjukvård.

Långt fler barn, nallar, gosedjur, föräldrar, morföräldrar och farföräldrar än AT-läkarna hade vågat hoppas på kom till nalledoktorerna. Över 100 barn fick sina nallar och gosedjur undersökta och omplåstrade. Det lyssnades på hjärtan, sattes på plåster och bandage, gavs sprutor och kroppens funktioner beskrevs. Barnen hade kontrollen och fick själva bestämma själva över nallarnas sjukdomar och vad som skulle göras med dem.

Nalledag på barns villkor, 8 april 2017 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion