Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Stick- och skärskador hos personal och studerande

Här finns riktlinjer för hantering av skador med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård och i kommunal vård och omsorg i Jönköpings län. Riktlinjerna är underlag för lokala rutiner.

Blodsmitta

 

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010-242 23 34

Uppdaterad: 2019-02-25
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion