Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Kikhosta - föräldrainformation

 

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan drabba både barn och vuxna. Vaccin mot kikhosta ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, men skyddet är inte livslångt och kikhosta förekommer därför fortfarande hos både barn och vuxna. Senaste tiden har antalet fall av kikhosta ökat i Sverige.

 

Symtomen på kikhosta liknar först en vanlig förkylning med snuva och hosta. Hostan blir efterhand allt mer intensiv och kan leda till svåra hostattacker med andningsbesvär (kikningar). Hos spädbarn kan infektionen bli allvarlig och till och med livshotande. Tidig antibiotikabehandling förkortar symtomen och minskar smittsamheten. Spädbarn som utsatts för smitta kan skyddas med förebyggande antibiotikabehandling.

 

Vaccination

Barn vaccineras mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders och 5-6 års ålder och från och med 2016 även vid 14-16 års ålder. Under första halvåret har barnet inte hunnit bygga upp tillräckligt skydd av vaccinet och det är därför viktigt att skydda barnet mot smitta under den perioden. Ett sätt att göra detta är att se till att de personer som finns närmast runt barnet har ett bra skydd mot kikhosta, eftersom smitta inom familjen annars lätt överförs till barnet.

 

Vuxna har ofta ett ofullständigt skydd mot kikhosta då det immunologiska minnet av genomgången infektion eller vaccination i barndomen har hunnit försämras. Mellan åren 1979 och 1995 användes inget kikhostevaccin i barnvaccinationsprogrammet. Man kan förbättra sitt skydd genom att ta en påfyllnadsdos av vaccin. Kikhostevaccin finns bara som ett kombinationsvaccin tillsammans med vaccin mot stelkramp och difteri. Om man under de senaste åren blivit vaccinerad med någon annan form av stelkrampsvaccin finns en viss risk för en kraftigare lokalreaktion (rodnad, svullnad, ömhet) på stickstället vid upprepad vaccination. Det är inte farligt att vaccinera den blivande mamman redan under graviditeten, men då det finns viss osäkerhet kring hur detta påverkar effekten av framtida vaccinationer till barnet rekommenderas inte detta i första hand. Den blivande mamman rekommenderas istället att vaccinera sig så snart som möjligt efter förlossningen. Partnern bör vaccinera sig i god tid före förlossningen. Eventuella storasyskon har i regel gott skydd genom det allmänna vaccinationsprogrammet och behöver inga extra doser. Andra i närfamiljen (tex mor- och farföräldrar) kan med fördel också se över sitt vaccinationsskydd mot kikhosta i samband med en graviditet.

 

Vaccin mot kikhosta (i kombination med stelkramp och difteri) ges till självkostnadspris på vårdcentralen. Om du är osäker på hur du vaccinerats tidigare kan du se din vaccinationsjournal genom att logga in på 1177 Vårdguiden.

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
010 -242 23 34

Uppdaterad: 2017-07-18
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv