Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdhygieniska riktlinjer vid influensa

Bakgrund

Influensa orsakas av virus. Viruset finns i svalg och luftvägar och smittar via droppar från nysningar och hosta. Droppar som landar på ytor och föremål kan sedan spridas vidare via händer. Symtom på influensa är feber, muskelvärk och hosta. Även ont i halsen, diarré och illamående kan förekomma. Inkubationstiden är oftast 1-7 dagar. Smittsamheten börjar redan dygnet innan man får symtom och är som högst när man är som sjukast.

Skärpta hygienrutiner

Var noggrann med handhygienen. Handsprit avdödar influensavirus.

Risken att utsättas för droppsmitta är störst när vårdtagaren hostar eller nyser.

Använd vätsketätt kirurgiskt munskydd (IIR) och visir eller skyddsglasögon vid nära vårdarbete (inom armlängds avstånd). 

Använd andningsskydd av typen FFP3 i kombination med visir eller skyddsglasögon vid moment som innebär risk för aerosolbildning (såsom vid provtagning av sputum/nasofarynx, vid bronkoskopi, intubation, extubation, sugning av luftvägar, inhalationsbehandling eller vid andningshjälp med t.ex. CPAP/BiPAP).

Munskydd/andningsskydd ska sättas på så att det täcker näsa och mun och sluter tätt mot ansiktet. Skyddet är en engångsprodukt och slängs direkt efter användning. Var noga med att sprita händerna före skyddet sätts på, innan det tas av och efter det tagits av. Används skyddsglasögon eller visir för flergångsbruk ska dessa desinfekteras med ytdesinfektion efter varje användning.

Placering av vårdtagare

Inläggning på sjukhus

Vårdtagare som läggs in och har misstänkta influensasymtom ska i första hand vårdas på infektionsklinik, i andra hand på enkelrum på annan vårdavdelning. Vårdtagaren ska inte vistas i korridorer eller allmänna utrymmen.

Öppenvård

Vårdtagare ska inte vänta i väntrum utan tas direkt till undersökningsrum. All provtagning sker i undersökningsrummet.

 

Instruktioner till vårdtagare

Uppmana vårdtagaren att hosta och nysa i engångspapper för att minska mängden droppar i luften och på ytor. Använt papper läggs direkt i avfallspåse. Informera om och gör det möjligt för vårdtagaren att tvätta händerna ofta. Uppmana hen att även använda handsprit.

Städning, rengöring och desinfektion

Daglig städning

Rengör dagligen tagytor i vårdtagarens närhet med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Städa övriga ytor med rengöringsmedel och vatten.

Gör punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel vid spill av kroppsvätskor.

Städutrustningen ska vara rumsbunden, rengöras och desinfekteras efter varje användning.
Lägg mopp och städdukar i separata vattenlösliga tvättpåsar på rummet för vidare transport till tvätt.

Slutstädning

Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel på kontaktytor i vårdrum och hygienutrymme. Städa övriga ytor med rengöringsmedel och vatten.

Tvätt

Hantera tvätt på vanligt sätt.

Avfall

Hantera avfall på vanligt sätt.

Behandling/undersökning på annan enhet

Informera mottagande enhet om att vårdtagaren har influensa. Vårdtagaren förs direkt till undersöknings- eller behandlingsrum.

Transporter

Samtransportera inte vårdtagare med pågående influensasymtom tillsammans med andra vårdtagare. Uppmana vårdtagaren att hosta och nysa i papper vid taxitransport. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om smittan.

Besökare

Besökare med influensasymtom ska inte besöka vårdinrättningar.
Uppmana besökare att desinfektera händerna före och efter besök.

Vårdpersonal

Vårdpersonal rekommenderas att vaccinera sig mot influensa inför varje influensasäsong. Vårdpersonal med misstänkta influensasymtom ska inte arbeta. Ett dygn efter feberfrihet betraktas personal som inte smittsam och kan återgå i arbete. Om vårdpersonal har anhörig med influensa kan de ändå arbeta.

Gravid vårdpersonal bör vara vaccinerad och ska använda rekommenderade skyddsåtgärder. Om möjligt bör gravid vårdpersonal undvika vårdmoment med ökad risk för aerosolbildning.

Smittfriförklaring

Vårdtagaren betraktas som inte smittsam efter ett dygns feberfrihet eller efter 7 dagar med symtom.

Kontaktperson

Per-Olof Svensson
hygiensjukskötare

010-242 50 83

Mer information

Uppdaterad: 2018-03-14
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv