Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittfriförklaring för tarminfektioner enl smittskyddslagen

Det är alltid behandlande läkare som ger information och utfärdar föreskrifter. Personer med aktuella tarmsymtom – kräkningar och /eller diarré – skall inte arbeta i vård med patientkontakt eller med livsmedel eller vistas i barnomsorg oavsett vad som påvisas i fecesanalyser.

För följande riskgrupper krävs kontrollprover före återgång i verksamhet:

  • Personer som yrkesmässigt hanterar oförpackade livsmedel
  • Vårdpersonal som vårdar spädbarn eller personer med gravt nedsatt immunförsvar
  • Förskolebarn
     
Salmonella 1 negativ odling (gäller ej förskolebarn)
Salmonella typhi/paratyphi 3 negativa odlingar
Shigella

Antibiotikabehandlad: 1 negativ odling

Ej antibiotikabehandlad: 3 negativa odlingar

EHEC 1 negativ odling

 

Efter antibiotikabehandling bör inte kontrollodling tas tidigare än en vecka efter avslutad behandling.

Vid långvarigt bärarskap av EHEC hos stabilt symtomfri individ, kan avstängning omprövas i samråd med smittskyddsläkaren.

För andra smittämnen, t.ex Campylobacter, Yersinia, Entamoeba histolytica, Giardia och Cryptosporidier, krävs inga kontrollprover utan återgång i verksamhet kan ske vid symtomfrihet.

Personer som arbetar med oförpackade livsmedel är enligt europeisk livsmedelslagstiftning skyldig att omedelbart meddela sin arbetsledare om eventuell smitta. Vissa arbetsplatser har inom ramen för livsmedelslagen särskilda riktlinjer för när återgång i arbete kan ske.

Praktiska råd: Smittskyddsblad "Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation" (Smittskyddsläkarföreningen)

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010-242 23 34

Reviderat

2015-02-03

Fastställt

2002-04-05

Uppdaterad: 2018-03-20
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv