Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Zikavirus

Sjukdomsinformation

Zikavirus är ett myggburet flavivirus som tidigare funnits i Afrika och Sydostasien, men som under det senaste året snabbt fått spridning i Sydamerika. De vanligaste symtomen är feber, ledvärk, utslag och ögoninflammation, men helt symtomfri infektion är också vanlig. Sjukdomsförloppet är oftast lindrigt med spontant tillfrisknande inom en vecka. Det som gjort att man uppmärksammat infektionen extra mycket de senaste månaderna är att man i Sydamerika har sett en ökning av fosterskador (främst mikrocefali) och neurologiska komplikationer (Guillain-Barrés syndrom) som tros bero på zikavirusinfektion.

För utförligare information om zikavirus, se Folkhälsomyndighetens hemsida (nytt fönster).

Reseråd

Utbredningen av viruset ändrar sig kontinuerligt och en uppdaterad lista över aktuella länder finns på europeiska smittskyddsmyndigheten European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) hemsida (nytt fönster).

För de allra flesta är infektion med zikavirus ofarligt och ger milda eller inga symtom. Att skydda sig mot myggstick är klokt, då det ger ett bra skydd mot både zikavirus och andra myggburna infektioner som kan finnas i dessa områden, så som denguefeber och malaria. Detta görs bäst med täckande klädsel, myggstift på bar hud och genom att sova under myggnät om man inte sover i luftkonditionerat rum.

Personer med svåra kroniska sjukdomar eller nedsatt immunförsvar rekommenderas till noggrant myggskydd enligt ovan, men avråds inte från resa.  

Gravida kvinnor som ändå väljer att resa uppmanas till noggrant myggskydd enligt ovan.

För att undvika sexuell smitta av zikavirus rekommenderar WHO alla som rest i områden där viruset sprids att skydda sig med kondom vid sexuella kontakter under minst sex månaders tid efter hemkomst. Detta gäller både män och kvinnor och oavsett om man haft några symtom på zikavirusinfektion.
 

Diagnostik

Diagnostik för zikavirus finns uppsatt på Folkhälsomyndigheten. De första 10 dagarna efter feberdebut kan virus påvisas i blod och urin med PCR och detta är den säkraste diagnostiska metoden. Därefter kan antikroppar påvisas i blod, men på grund av korsreaktivitet med andra virus kan det ibland uppstå tolkningssvårigheter.

Provtagning rekommenderas då en person som varit i område med zikavirusspridning inom 14 dagar insjuknar med feber. Individer utan symtom skall i regel inte provtas.

Gravida kvinnor som varit i zikavirusdrabbat land skall tala om detta på sin mödravårdcentral. Hos gravida kan provtagning med antikroppsbestämning övervägas även i frånvaro av symtom, men upprepad provtagning kan krävas för definitiv diagnos. För att få ett tillförlitligt provsvar på en symtomfri individ är det viktigt att:

  • Provet tas tidigast 12 dagar efter avresa från område där zikavirus sprids.

  • Genomgången infektion med TBE, denguefeber, West Nile fever eller japansk encefalit anges på remissen.

  • Tidigare vaccination mot TBE, japansk encefalit eller gula febern anges på remissen.

Behandling

Specifik behandling och förebyggande vaccin saknas.

Ansvarig

Peter Iveroth
Smittskyddsläkare
036-32 23 34

Malin Bengnér
Bitr. smittskyddsläkare
036-32 21 07

Fastställt

2016-02-15

Mer information

Uppdaterad information  2016-09-16

Uppdaterad: 2017-07-18
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv