Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Zikavirus - rekommendationer från WHO

WHO har nyligen gått ut med nya rekommendationer gällande zikavirus. För att undvika sexuell smitta av zikavirus uppmanas nu alla som rest i områden där viruset sprids skydda sig med kondom vid sexuella kontakter under minst sex månaders tid efter hemkomst. Detta gäller både män och kvinnor och oavsett om man haft några symtom på zikavirusinfektion. Områden där zikavirus sprids omfattar Sydamerika och Västindien, men även exempelvis Thailand. Karta över drabbade länder (ny sida ECDC).

Thailand har i år haft 200 officiellt bekräftade zikafall och troligen har smittspridningen där legat på samma nivå under många år utan att man uppmärksammat en denna normalt sett milda infektion.

Provtagning

Individer med symtom (feber, utslag, ledvärk, ögonsymtom) som debuterar inom 12 dygn efter hemkomst från zika-drabbat område bör provtas. Överväg differentialdiagnoser som denguefeber, chickungunya och malaria.

Asymtomatiska individer ska i normalfallet inte provtas. Zikavirusanalys utförs endast på Folkhälsomyndigheten och är kostsam, resurskrävande och ibland svårtolkad pga korsreaktivitet. Undantag kan behöva göras för exempelvis gravida eller par under pågående infertilitetsutredning. Övriga par med graviditetsönskan uppmanas avvakta sex månader efter resa med planerad graviditet.
 

För fördjupad information om zikavirus och provtagning se Folkhälsomyndighetens hemsida:

Zikavirus (Nord- och Sydamerika 2015-)(ny sida, Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar om zikavirus (ny sida, Folkhälsomyndigheten)

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

 

Uppdaterad: 2018-01-18
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv