Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Influensa - utbrott på flyktingboende

Influensa är en virussjukdom som i Sverige är vanligast under vinterhalvåret.

Insjuknandet är vanligtvis plötsligt med feber, huvudvärk, muskelvärk, hosta och röda ömmande ögon. Tiden från det att man har blivit smittad tills man blir sjuk är mellan 1-3 dagar.

Smittsamheten börjar redan dygnet innan man får några symtom och är som högst när man är som sjukast. En tumregel är att man är smittsam så länge man har feber. Små barn som har influensa för första gången och inte har något tidigare skydd mot infektionen utsöndrar mycket virus. Viruset finns på händer, hud och ytor runt den sjuke. Undvik därför nära kontakt. Eftersom influensa orsakas av virus hjälper inte antibiotika.

Influensa går oftast över av sig själv efter fem till sju dagar, men ibland kan den leda till följdsjukdomar som bihåleinflammation eller lunginflammation.

För att lindra besvären behöver man vila, dricka mycket, ligga med huvudet högt, ta receptfria smärtstillande (1177) och febernedsättande medel.

Kontakta sjukvården:

 • vid hög feber (1177) som inte går ner efter 3-5 dygn
 • vid feber som gått ner och sedan börjar stiga igen
 • vid plötslig försämring
 • vid andningsbesvär även i vila

Ring i första hand sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för råd.

Åtgärd

Om två eller fler insjuknar i nära anslutning till varandra med symtom som kan tyda på influensa ska det betraktas som utbrott:

 • Kontakta Smittskyddsenheten
 • Informera all personal och om möjligt även de som vistas på boendet
 • Upprätta lista över insjuknade
 • Kontakt med närliggande vårdcentral för hjälp med provtagning. Detta efter samråd med Smittskyddsenhet. Prov från 3 personer med symtom är tillräckligt

Viktiga regler att följa för personal och boende

 • Tvätta händerna ofta och noga. Använd flytande tvål och engångshandduk. Vanlig handtvätt är viktigare än handsprit.
 • Hosta och nys i armvecket
 • Försök att inte i onödan röra vid ögon, näsa och mun med händerna
 • Den som har symtom ska i möjligaste mån stanna på rummet
 • Den som är sjuk bör vila och dricka mycket

Informationsmaterial

Viktiga regler för personal och boende (pdf)

Ansvariga

Malin Bengnér, Smittskyddsläkare
010-242 23 34                 

Fastställt

Fastställt av Smittskyddsläkare Region Jönköpings län 2015-12-08

Uppdaterad: 2019-04-04
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion