Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Influensa

Sjukdomsstatistik Nationellt

Vaccinationsstatistik Nationellt

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
010-24 22334

Uppdaterad: 2019-07-03
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion