Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Kostnadsfri vaccination mot hepatit A och hepatit B i Region Jönköpings län

I Sverige har det funnits rekommendationer om vaccination till riskgrupper sedan mitten av 80-talet. Rekommendationerna är baserade på den aktuella epidemiologin för sjukdomen, kunskapen om hur sjukdomen sprids och vilka grupper som löper ökad risk att exponeras för blod som kan innehålla hepatit B-virus.

Målgrupperna för vaccination är i detta sammanhang grupper med individer som har ökad risk att smittas av hepatit B-virus eller att drabbas av allvarlig eller livshotande sjukdom till följd av infektionen.

I Region Jönköpings län gäller följande:

Kostnadsfri kombinerad hepatit A och B-vaccination

  • personer som injicerar droger

  • män som har sex med män

  • interner i fängelser

Kostnadsfri hepatit B-vaccination

  • sexualpartner till person med akut eller kronisk hepatit B

  • familjemedlemmar i familj med akut eller kronisk hepatit B

  • barn och vårdare som vistas i samma grupp inom barnomsorgsverksamheten som små barn (< 6 år) vilka har hepatit B

  • barn till föräldrar från länder med mellan till hög prevalens av hepatit B

  • patienter som kommer att genomgå eller genomgår hemodialys

  • personal med yrkesmässig risk för blodexposition – se Personalvaccination

Vaccinationen kan utföras på vårdcentral eller infektionsmottagningen. Smittskyddsenheten står för kostnaden av vaccinet.

Uppdaterad: 2018-04-23
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv