Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Sommardialogen 2017

Deltagare i Sommardialogen 2017.

Deltagarna på årets Sommardialogen.

Hur kan lärosäten och vårdens praktik utveckla och stärka sambandet mellan förbättringskunskap och interprofessionell kompetens? Detta var det övergripande temat för Sommardialogen 2017.

Målsättningen för dagarna var att inom hälso- och sjukvård tydliggöra

 • kopplingen mellan interprofessionell praktik och förbättringskunskap, och
 • betydelsen av interprofessionellt lärande och lärande om förbättringskunskap i grundutbildningarna

Fyra teman

Sommardialogen genomfördes i interaktiva seminarier med fyra olika tema (alla filer i nytt fönster, pdf):

 1. Vad är interprofessionell kompetens och hur avspeglas detta i lärandemål under grundutbildning?
  Från tema 1. Johanna och Hampus inleder.
  Introduktion: Interprofessionellt lärande och interprofessionell praktik - Johanna Dahlberg
  Diskutera i nya grupper och samla argument för din "hemmagrupp".
  • Vad är essensen av interprofessionellt arbete?
  • Behövs särskilda kompetenser?
  • Kan dessa uttryckas i lärandemål?
 2. Hur ser kopplingen ut mellan interprofessionell kompetens och förbättringskunskap inom hälso- och sjukvård?
  Tema 2 Bo Bergman inleder.
  Pre Mortem - introduktion - Bo Bergman, Svante Lifvergren, Susanne Gustavsson
  Dokumentation: Gruppövning Pre-Mortem
  The Pre-Mortem = en enkel teknik för att rädda projekt från att misslyckas.
   
 3. Hur utbildar vi för interprofessionell kompetens kopplat till förbättringskunskap?
  Tema 3 Cristin Lind ger inspel.
  PROJEKTET LÄRMODELLER om kvalitetsregister i medicin- och vårdutbildningarna - till gagn för vårdens förbättringsarbete - Ebba Berglund, Cristin Lind, Madalina Ohrberg, Representanter från delprojekten, Margareta Albinsson.
  Hur skapar man patientsamverkan i förbättring på riktigt? Cristin Lind.
  Redovisning från gruppdiskussion.
 4. Vilka förutsättningar krävs i praktiken för att involverade aktörer ska kunna bidra till interprofessionellt arbete?
  Tema 4 Helle Wijk inleder.
  Frågor och struktur för workshopen. Michael Bergström, Staffan Pelling, Catrine Jacobsson och Helle Wijk.
  Sex tänkande hattar, Edward de Bono
  Microsystems in Health Care: Part 1. Learning from High-Performing Front-Line Clinical Units, artikel av Nelson, Batalden, Huber, Mohr, Godfrey, Headrick, Wasson. 

Förberedelsematerial som skickades ut till deltagarna före Sommardialogen.

Debattämnen sista dagen:

 • Interprofessionell praktik är bästa modellen till en effektivare och säkrare vård
  Grupp 1 + och Grupp 2 -
 • Förbättringskunskap är bästa sättet för att uppnå en ökad patientsäkerhet
  Grupp 3 + och Grupp 4 -
 • Hierarkier och traditionella organisationer är barriärer för att få interprofessionella team att bedriva förbättringsarbete
  Grupp 5 + och Grupp 6 -

Webbred.

Rolf Bardon

Gällöfsta Konferens

Gällöfsta konferens utsida huduvbyggnad

Platsen för Sommardialog 2017 var Gällöfsta konferens i Kungsängen, utanför Stockholm 15/8 kl 17:30 - 18/8 kl 12:00

Fotografier

Fotografier från Sommardialogen 2017, pdf

Uppdaterad: 2017-10-03
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion