Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan för kunskapsstyrning

Sydöstra sjukvårdsregionen genomför 2017-2018 ett projekt för att utveckla befintlig sjukvårdsregional samverkan utifrån de nationella programområden och samverkansgrupper som Sveriges regioner beslutat samverka i för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Projektet genomförs på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen.

Projektpresentation

"Samverkan för god och jämlik hälso-och sjukvård", 2019-01-08

Handlingsplan

Projektgruppens handlingsplan 2018-10-25

Beslut

Samverkansnämnden

Våra löften till invånarna

Regionsjukvårdsledningen

Uppdrag till regionala medicinska programområden 2017-12-08

Avtalsmall RCPH mellan regioner och kommuner i Sydöstra sjukvårdsregionen 2017-12-08
Gula markeringar i mallen är avsedda för regionspecifika formuleringar.

Bakgrund

Nationell nivå

Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård, skl.se (nytt fönster)

Prenumerera på nyhetsbrevet från den nationella stödfunktionen, skl.se (nytt fönster)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, skl.se (nytt fönster)

Sydöstra sjukvårdsregionen

Nyhetsbrev (mejlas till ledamöter i nationella grupper och ordförande och sekreterare i sjukvårdsregionala grupper):

"Patientlöften och jämlik hälsa i fokus inför 2020" 2019-10-07

"Insatser för god och jämlik vård" 2019-07-09

"Nationella insatser för god vård genom kunskapsstyrning" 2019-03-12

"Nya representanter i nya kunskapsråden" 2018-12-11

"Värdskap för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin" 2018-10-09

"Nya programområden och utvecklat ledningsstöd" 2018-06-21

"Tillsammans gör vi skillnad för patienterna" 2018-05-22

"Sjukvårdsregionen tar ansvar för nationella programområden" 2018-03-06

"På väg mot regionala programområden" 2017-11-20

”Regional kunskap ger stöd i patientmötet” 2017-05-03

Dokumentation från workshop i Nässjö april 2018

Dokumentation från workshop om processtöd och sekreteraruppdraget för RMPO i Nässjö 11 september 2018

Arbetsmaterial

Projektgruppens mötesanteckningar och arbetsmaterial (inloggning)

Projektgrupp

Susanne Yngvesson, regional samordnare

Conny Thålin, kommunikationsstrateg

Karl Landergren, samordnare

Leni Lagerqvist, sjukvårdsstrateg

Göran Atterfors, controller

Annica Öhrn, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

Styrgrupp

Mats Bojestig

Karl Landergren

Lena Lundgren

Uppdaterad: 2019-10-07
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion