Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nationell och sjukvårdsregional samverkan för kunskapsstyrning

Sydöstra sjukvårdsregionen genomför 2017-2018 ett projekt för att utveckla befintlig sjukvårdsregional samverkan utifrån de nationella programområden och samverkansgrupper som Sveriges landsting och regioner beslutat samverka i för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Projektet genomförs på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen.

Presentationer

Presentation om landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Projektpresentation ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa”, 2018-10-29

Handlingsplan

Projektgruppens handlingsplan 2018-10-25

Beslut

Samverkansnämnden

Våra löften till invånarna

Regionsjukvårdsledningen

Uppdrag RMPO 2017-12-08

Avtalsmall RCPH mellan lt/reg och kommuner i Sydöstra sjukvårdsregionen 2017-12-08
(Gulmarkeringar i mallen avsedd för lt/reg specifik formulering)

Bakgrund

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning, skl.se (nytt fönster)

NSK-region

Samverkan för kunskapsstyrning i vård och omsorg, skl.se (nytt fönster)

Etablering av sammanhållen struktur för kunskapsstyrning, SKL 2017-02-23

Samverkan för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård (beslutsunderlag), SKL

Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården, skl.se (nytt fönster)

Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionala medicinska programgrupper

Regionala samarbeten

Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen

Dokumentation från workshop i Nässjö april 2018

Dokmentation från workshop om processtöd och sekreteraruppdraget för RMPO i Nässjö 11 september 2018

Nyhet: "Värdskap för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin" 2018-10-09

Nyhet: "Nya programområden och utvecklat ledningsstöd" 2018-06-21

Nyhet: "Tillsammans gör vi skillnad för patienterna" 2018-05-22

Nyhet: "Sjukvårdsregionen tar ansvar för nationella programområden" 2018-03-06

Nyhet: "På väg mot regionala programområden" 2017-11-20

Nyhet: ”Regional kunskap ger stöd i patientmötet” 2017-05-03

Arbetsmaterial

Projektgruppens mötesanteckningar och arbetsmaterial (inloggning)

Projektgrupp

Susanne Yngvesson, projektledare

Conny Thålin, kommunikationsstrateg

Karl Landergren, planeringschef

Leni Lagerqvist, sjukvårdsstrateg

Göran Atterfors, controller

Annica Öhrn, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

 

Styrgrupp

Mats Bojestig
hälso- och sjukvårdsdirektör

Karl Landergren
planeringschef

Lena Lundgren
hälso- och sjukvårdsdirektör

Uppdaterad: 2018-10-29
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion