Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Workshop kunskapsstyrning, Nässjö 24 april 2018

Presentationer

Utvecklingen av samverkan för kunskapsstyrning, Mats Bojestig

Erfarenheter från nationell samverkan, Cancersjukdomar – Srinivas Uppugunduri

Erfarenheter från nationell samverkan, Psykisk hälsa – Florence Eddyson Hägg och Camilla Freedeke

Från RMPG till RMPO, Karl Landergren och Susanne Yngvesson

Gruppdialog 1

1.Vad är nytt nu när systemet för kunskapsstyrning är etablerat?
2.Hur kan systemet bidra till att vi uppfyller våra patientlöften?
3.Vad behövs för att systemet ska fungera?

Sammanställning av gruppdialog 1

Gruppdialog 2

1.Hur kan jag utifrån min roll bidra till att uppfylla målen?
2.Vilket stöd behöver jag i min roll?
3.Hur samverkar vi på bredden och djupet?
4.Vilket ledningsstöd behövs på lokal och sjukvårdsregional nivå?

Sammanställning av gruppdialog 2

Deltagare

Andreas Meunier
Anita Hällgren
Anna Bowall
Anna Gunnarsson
Anna Strömblad
Anna Trinks
Bertil Ekman
Bjarne Olinder
Britt Karlsson
Camilla Freedeke
Carl Anjou
Catarina Notelid-Claus
Cecilia Gunnarsson
Charlotte Sand
Chris Landergren
Christina Jörhall
Christoffer Martinelle
Conny Thålin
Desirée Hallberg
Elisabeth Nilwert Heed
Eva Hellman
Eva Ljunggren
Florence Eddysson Hägg
Francesco Mirabelli
Gunnita Augustsson
Göran Atterfors
Helena Engström
Ingeborg Eriksson
Ingemar Karlsson
Ing-Marie Nilsson
Ingvor Andersson
Jesper Ekberg
Jette Lehrmann Madsen
Jon Sjölander
Karl Landergren
Karsten Offenbartl
Krister Björkegren
Lars Abrahamsson
Lena Lundgren
Leni Lagerqvist
Magnus Persson
Mari Berglind
Maria Elgstrand
Maria Engquist
Marie Gustavsson
Mats Bojestig
Natalie Persson
Patrick Vigren
Pernilla Grinnemo
Pernilla Larsson Gran
Per-Åke Jarnheimer
Reidar Källström
Sanna Einarsson
Simon Rundqvist
Srinivas Uppugunduri
Staffan Ekedahl
Stefan Bragsjö
Susanne Yngvesson
Tatiana Jaklovska
Ulrika Stefansson

Frånvarande

Annica Öhrn
Catrin Fernholm
Ditte Pehrsson-Lindell
Johan Rosenqvist
Maria Randjelovic
Marita Sandqvist
Martin Magnusson
Natalie Bertling

Kontakt

Susanne Yngvesson, regionsjukvårdsledningen

Workshop 2017

Gruppdialoger, Regionsjukvårdsledningens workshop i Nässjö april 2017

Uppdaterad: 2018-05-08
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion