Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Workshop om processtöd och sekreteraruppdraget för regionala medicinska programområden

11 september 2018                            
10:00–16:00
Hotell Högland, Nässjö

Kallelse

Program

  • Samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Landsting och regioners system för kunskapsstyrning
  • Värdskap och processledaruppdraget för nationella programområden
  • Uppdraget för regionala medicinska programområden
  • Rollen som sekreterare och processtödjare
  • Metodstöd, mallar och webbkommunikation

Dokumentation

Presentation Karl Landergren, Susanne Yngvesson och Christoffer Martinell

Presentation Göran Atterfors

Presentation Lotta Lindqvist

Mötesanteckningar

Anteckningar från gruppdialog

Uppdaterad: 2019-10-28
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion